Post-Modern Wars as a Challenge for the Theory of International Relations and International Law

Radosław Zenderowski, Krzysztof Cebul

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/priel.2015.4.1.01

Abstract


-

Keywords


war; international law; international relations

Full Text:

PDF

References


T.R. Aleksandrowicz, Strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Cyberwojny [in:] K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz (eds.), ‘Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji’, Warsaw 2014.

B. Balcerowicz, Teorie, koncepcje wojny (i pokoju) po zimnej wojnie, [in:] R. Kuźniar (ed.), ‘Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku’, Warszawa 2005.

B. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 1997.

Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, ‘Studia Socjologiczne’ 1993, vol. 2.

A. Bogdał-Brzezińska, M. F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003.

J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, ‘Punkt widzenia OSW’ 2014, vol. 42.

A. Gruszczak, Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna, [in:] B. Zapała, W. Sokała (eds.), ‘Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów’, Warszawa 2011.

P. Hassner, Koniec pewników. Eseje o wojnie, pokoju i przemocy, Warszawa 2002.

F.G. Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Arlington 2007.

F. Jacob, Gra możliwości. Esej o różnorodności życia, Warszawa 1987.

U. Jarecka, Nikczemny wojownik na słusznej wojnie. Wybrane aspekty obrazu wojny w mediach wizualnych, Warszawa 2009.

M. Kaldor, In Defence of New Wars, ‘Stability’ 2013, vol. 2, no 1.

K. Korzeniewski, K. Skórczewski, P. Dzięgielewski, Akty terrorystyczne w Iraku i Afganistanie jako element wojny asymetrycznej, ‘Lekarz Wojskowy’ 2009, vol. 3.

W. Kostecki, Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2012.

K. Kubiak, Słowo wstępne do polskiego wydania, [in:] R. Uesseler, ‘Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację’ Warszawa 2008.

S. Lem, Fantastyka i futurologia, vol. 2, Kraków 1989.

R. Łoś, Wojna i konflikt zbrojny w teoriach stosunków międzynarodowych, [in:] R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, ‘Współczesne konflikty zbrojne’, Warszawa 2010.

M. McDonald, Konstruktywizm, [in:] P.D. Williams (ed.), ‘Studia bezpieczeństwa’, Kraków 2012.

D. Miłoszewska, Zderzenie cywilizacji – mit czy rzeczywistość?, [in:] W. Malendowski (ed.), ‘Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego’, Poznań 2008.

J. Mundy, Deconstructing civil wars: Beyond the new wars debate, ‘Security Dialogue’ 2011, vol. 3.

H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

E. Nowak, Bezpieczeństwo narodowe – istota, zakres, uwarunkowania, [in:] T. Jemioło, K. Rajchel (eds.), ‘Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku’, Warszawa 2009.

K. Pawłowski, Spory i konflikty międzynarodowe [in:] M. Pietraś (ed.), ‘Międzynarodowe stosunki polityczne’, Lublin 2006.

N. Polat, Peace as War, ‘Alternatives: Global, Local, Political’ 2010, vol. 35.

J. Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2010.

K. Pronińska, Współczesne konflikty zbrojne, [in:] R. Kuźniar at al. (eds.), ‘Bezpieczeństwo międzynarodowe’, Warszawa 2012.

P. Rogers, Terroryzm, [in:] P.D. Williams (ed.), ‘Studia bezpieczeństwa’, Kraków 2012.

J.J. Rousseau, Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim. Przedmowa do “Narcyza”. List o widowiskach. List o opatrzności. Listy moralne. List do arcybiskupa de Beaumont. Listy do alesherbesa, ed. and foreword B. Baczko, Warszawa 1966.

B. Russell, Władza i jednostka, Warszawa 1997.

G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998.

P. Sériot, Ethnos i demos: dyskursywne konstruowanie zbiorowej tożsamości, ‘Teksty Drugie’ 1994, vol. 1.

L. Sykulski, Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera, ‘Przegląd Geopolityczny’ 2015, vol. 11.

J.M. Taw, Planning for Military Operations Other Than War: Lessons from US Army Efforts, ‘Australian Defence Force Journal’ 1999, vol. 134.

A. Toeffler, H. Toeffler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku, Poznań 2006.

M. Walzer, Prawo i porządek w społeczności międzynarodowej, [in:] T. Żuradzki, T. Kuniński (eds.), ‘Etyka wojny. Antologia tekstów’, Warszawa 2009.

P. Wandycz, L. Frendl, Zjednoczona Europa. Teoria i praktyka, London 1965.

A. Wejkszner, Wojny XXI wieku. Istota współczesnych konfliktów asymetrycznych [in:] S. Wojciechowski, R. Fiedler (eds.), ‘Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata’, Poznań 2009.

A. Węglińska, Nowe media w sytuacji zagrożenia i konfliktu, ‘Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego’ 2007.

P.D. Williams, Wojna [in:] P.D. Williams (ed.), ‘Studia bezpieczeństwa’, Kraków 2012.

J. Wolanin, Zarys bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa 2005.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.