Limits of Enjoyment of Human Rights in the System of the European Social Charter

Tadeusz Jasudowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/priel.2017.6.1.02

Abstract


The article presents a detailed discussion of the derogation of commitments and the limitation of the use of human rights in the European Social Charter system. Some situations in which social rights can be subject to limitations have been discussed in specific examples. In addition, the article contains numerous references to jurisprudence along with the comments and comments of the author who takes up the polemic.


Keywords


derogation; limitations; social rights; European Social Charter

Full Text:

PDF

References


M. Balcerzak, Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór źródeł, Toruń 2007.

A. Bieńczyk-Missala, Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów, Warszawa 2008.

G. Egwuatu, Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów – ochrona bez klauzul limitacyjnych i derogacyjnej [in:] T. Jasudowicz (ed.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych, Toruń 1997.

European Social Charter, Collected Texts, 3rd ed., Strasbourg 1997.

L. Garlicki (ed.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. I: Komentarz do artykułów 1-18, Warszawa 2010.

B. Gronowska. T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010, II edition.

J.-M. Henckaerts, Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu prawy humanitarnemu: wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotyczących konfliktu zbrojnego, translated into Polish by M. Sajkowski, Warszawa 2006.

T. Jasudowicz, Determinanty międzynarodowo chronionej substancji praw człowieka w systemie uniwersalnym i europejskim (na tle nauczania Profesor Anny Michalskiej), [in:] T. Jasudowicz and C. Mik (eds), “Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej”, Toruń 1996.

T. Jasudowicz, Europejski Komitet Praw Socjalnych wobec porządku prawnego Unii Europejskiej, ‘Studia Prawa Publicznego’ 2015, no. 4(12).

T. Jasudowicz, Test celowości w funkcjonowaniu mechanizmu limitacji korzystania z praw człowieka w systemie EKPC, ‘Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego’ 2012, vol. III.

R. Mizerski, Test legalności w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009.

R. Mizerski, Test celowości [in:] ‘Prawa człowieka i ich ochrona’, Toruń 2010, II edition.

A. Wiśniewski, Derogacja [in:] M. Balcerzak, S. Sykuna (eds), ‘Leksykon ochrony prawa człowieka. 100 podstawowych pojęć’, Warszawa 2010.

A. Wiśniewski, Klauzula limitacyjna [in:] M. Balcerzak, S. Sykuna (eds) Leksykon ochrony prawa człowieka. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010.

K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferze praw człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze 1999.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.