Published : 2018-10-03

Grażyna Baranowska, Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państwa (Enforced Disappearences in Europe. The Shaping of International Standards of Preventing and Enforcing State Responsibility) / Przemysław Domagała, Międzynarodowa konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska. (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. A Polish Perspective)

Michał BalcerzakSection: Reviews

Abstract

Review of

- Grażyna Baranowska, Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państwa (Enforced Disappearences in Europe. The Shaping of International Standards of Preventing and Enforcing State Responsibility), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, 267 pp., ISBN 978-83-255-9340-7

- Przemysław Domagała, Międzynarodowa konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska. (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. A Polish Perspective), Wydawanictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, 487 pp., ISBN 978-83-255-9659-0

Details
References
Authors

Download files

PDF

Balcerzak, M. (2018). Grażyna Baranowska, Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państwa (Enforced Disappearences in Europe. The Shaping of International Standards of Preventing and Enforcing State Responsibility) / Przemysław Domagała, Międzynarodowa konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska. (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. A Polish Perspective). Polish Review of International and European Law, 6(2), 109-115. https://doi.org/10.21697/priel.2017.6.2.05

Altmetric indicators


Licence

Draft agreement and declarations on copyright issues attached.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
About this Publishing System