Grażyna Baranowska, Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państwa (Enforced Disappearences in Europe. The Shaping of International Standards of Preventing and Enforcing State Responsibility) / Przemysław Domagała, Międzynarodowa konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska. (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. A Polish Perspective)

Michał Balcerzak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/priel.2017.6.2.05

Abstract


Review of

- Grażyna Baranowska, Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państwa (Enforced Disappearences in Europe. The Shaping of International Standards of Preventing and Enforcing State Responsibility), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, 267 pp., ISBN 978-83-255-9340-7

- Przemysław Domagała, Międzynarodowa konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Perspektywa polska. (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. A Polish Perspective), Wydawanictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, 487 pp., ISBN 978-83-255-9659-0

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.