POLAND’S MEMBERSHIP IN THE MONETARY UNION IN LIGHT OF SELECTED LEGAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE CRISIS IN THE EURO AREA

Tomasz Hoffmann

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/priel.2018.7.1.04

Abstract


The principal research goal of this paper is to indicate and characterise the legal and institutional instruments that have been implemented in order to mitigate the consequences of the crisis. The main cause of the crisis in the euro area was the all too liberal approach to financial speculation coupled with a loss of control over financial markets on the part of the authorities of particular Member States.
The crisis that had initially engulfed the United States spread relatively
quickly across Western Europe, affecting the Members States of the EU.
The crisis was felt most deeply in countries such as Portugal, Spain, Ireland, Italy, and Greece, whereas the many negative consequences of the excessive debt incurred by these countries affected the entire EU. The hitherto applied fiscal and legal means of counteracting the consequences of the crisis, although appropriate, have failed to yield the anticipated results, leading to mounting political tension between the major contributors amongst EU Member States.


Keywords


UE,Financial markets; financial crisis; Euro area; EU Member States

Full Text:

 Subscribers Only

References


Akerlof G.A., Shiller R., Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press, Princeton 2009.

Andrzejewska M., Górczyńska I., Szanse i zagrożenia wejścia Polski do strefy euro, Łódź 2015.

Dul K., Europejska Unia Bankowa – przyczyny, wprowadzenie oraz potencjalne skutki, Lublin 2015

Gostyńska A., Tokarski P., Reforma zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej- małe kroki wobec dużych problemów, “PISM Bulletin” 2011, no 94

Gostyńska A., Tokarski P., Spór o nowy pakt fiskalny. Analiza i ocena , “PISM Bulletin” 2012, no. 17

Grosse T.G., Niemiecka wizja reform w strefie euro , http://cakj.pl/2017/10/12/niemiecka-wizja-reform-w-strefie-euro.

Kundera J., Kryzys w strefie euro. Przyczyny i metody przezwyciężenia , [in:] Opolski K., Górski J. (ed.), ‘Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?’, Warsaw 2012.

Kundera J., Poland in the European Single Market, Wroclaw 2010.

Lastra R.M., Central bank independence and financial stability , “Estabilidad Financiera” 2010, no 18.

Pietrzykowski M., Polska na drodze do reformowanej strefy euro, Poznań 2014.

Scharpf F., Unia walutowa, kryzys fiskalny oraz erozja demokracji, “Nowa Europa. Przegląd Natoliński” 2013, no 2.

Szczerski K., Re-konfiguracja czy re-konstrukcja? Kryzysowe zmiany sensu system politycznego Unii Europejskiej, [in:] T.G. Grosse (ed.), ‘Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów’, Warsaw 2013.

Węc J.J., Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania, “Rocznik integracji europejskiej” 2014, no. 8.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.