Vol 3, No 3-4 (2014)

Table of Contents

Studies

Endemic Disregard for the International Rule of Law in Africa? PDF
Marek Jan Wasinski 7-33

Articles

Global Warming: an Incubator of Deterritorialized States PDF
Franck Duhautoy 35-51
Limits of the Right of Self-Defense of Individuals in International Criminal Law PDF
Paweł Mielniczek 53-66
An Interpretation of 'Internal Armed Conflict' under EU Asylum Law - how far is too far? Diakité case comments PDF
Marta Szuniewicz 67-88

Reviews

Review of: Bartosz Krzan, Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji międzynarodowych (Responsibility of a Member State for the Acts of International Organizations) PDF
Marek Zieliński 89-93