Kontakt

Studia Gdańskie
ul. Bpa E. Nowickiego 3
80-330 Gdańsk

Główna osoba do kontaktu

Łukasz Koszałka
Sekretarz redakcji
Uniwersytet Gdański

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP