Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG; Wydział Historyczny UG; grzegorz.szamocki@ug.edu.pl
Zastępca redaktora naczelnego: Dr Krzysztof Grzemski, Gdańskie Seminarium Duchowne; krzysztofgrzemski@gmail.com
Sekretarz redakcji: Mgr Łukasz Koszałka; Uniwersytet Gdański; koszalka.lukasz@gmail.com
Redaktorzy tematyczni:
Dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG – historia i nauki biblijne
Prof. dr hab. Jan Perszon, UMK – teologia systematyczna
Prof. dr hab. Wojciech Cichosz, UMK – teologia praktyczna
Dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW – filozofia i nauki społeczne

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP