Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG

Zastępca redaktora naczelnego

dr Adam Jeszka, UMK

Sekretarz redakcji

dr Łukasz Koszałka, GSD

Redaktorzy tematyczni

prof. dr hab. Jan Perszon, UMK - nauki teologiczne
dr hab. Michał Kosznicki, prof. UG - nauki humanistyczne
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz, UMK - nauki społeczne

Redaktorzy językowi

dr Maciej Kwiecień, GSD - język polski
prof. dr hab. Jean Ward, UG - native speaker

Recenzenci współpracujący

dr hab. Daniel Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
ks. dr hab. Ryszard Czekalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski)
ks. bp dr hab. Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
dr hab. Edward Jakiel (Uniwersytet Gdański)
ks. dr hab. Robert Kaczorowski (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Uniwersytet Gdański)
ks. dr hab. Wiesław Kraiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Anna Kuśmirek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Wiesław Łużyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Roman Marcinkowski (Uniwersytet Warszawski)
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Andrzej Najda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Marek Parchem (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (Uniwersytet Jagieloński w Krakowie)
ks. dr hab. Andrzej Pryba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. prof. dr hab. Piotr Roszak (Universidad de Navarra w Pampelunie)
ks. dr hab. Stanisław Suwiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr Ivan Štuhec (Univerza v Ljubljani, Słowenia)
ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Joanna Truszkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Zbigniew Wanat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP