O czasopiśmie

„Studia Gdańskie” są naukowym półrocznikiem prezentującym badania z zakresu dyscyplin teologicznych w kontekście nauk humanistycznych (historia, filozofia, nauki społeczne). Wydawcą czasopisma jest Gdańskie Seminarium Duchowne i Kuria Metropolitalna Gdańska. Pierwszy numer „Studiów Gdańskich” ukazał się w roku 1973. Obecnie są publikowane paralelnie w wersji papierowej i elektronicznej.

„Studia Gdańskie” publikują autorskie artykuły naukowe i recenzje, prezentujące badania i wyniki naukowej refleksji nad religią i kulturą chrześcijańską w szerokim kontekście uwarunkowań i powiązań historycznych i społecznych. Problemy badawcze publikowanych tekstów mieszczą się w czterech zakresach tematycznych: 1) historia i nauki biblijne; 2) teologia systematyczna; 3) teologia praktyczna; 4) filozofia i nauki społeczne. Głównym celem czasopisma jest przybliżenie czytelnikom aktualnnego stanu badań podejmowanych zagadnień oraz prezentowanie związanych z nimi nowych opinii, badawczych kierunków i koncepcji. „Studia Gdańskie” są wysyłane do wszystkich bibliotek „obowiązkowych” i teologicznych w Polsce oraz do niektórych bibliotek zagranicznych. Publikowane są artykuły w języku polskim a także angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim.

„Studia Gdańskie” powstały w 1972 roku z inicjatywy ówczesnego biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka (pierwszy numer czasopisma ukazał się w roku 1973). Początkowo kolejne tomy „Studiów Gdańskich” ukazywały się nieregularnie (co dwa, trzy lata). Od 1998 roku „Studia Gdańskie” stały się rocznikiem, a od 2007 roku półrocznikiem.
Kolejnymi redaktorami „Studiów Gdańskich” byli: ks. Stanisław Mędala CM (1973-1975), ks. Jerzy Zaremba (1976-1980), ks. Grzegorz Gólski CM (1981-1994), ks. Janusz Balicki (1995-1999), ks. Maciej Bała (2000-2005), ks. Adam Świeżyński (2006-2009), ks. Adam Romejko (2009-2014), ks. Grzegorz Szamocki (od 2014).

 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP