Etyka publikacji

W zakresie etyki publikacyjnej „Studia Gdańskie” opierają się na:
1. Kodeksie etyki pracownika naukowego opracowanym i uchwalonym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk (https://instytucja.pan.pl/images/2016/komisja_etyki/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_-_wydanie_II_-_2016_r.pdf).
2. Zasadach wypracowanych przez Komitet ds. Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics - COPE) - międzynarodową organizację wspierającą redaktorów i wydawców czasopism naukowych w zakresie kultury i etyki publikacji (https://publicationethics.org).

Zgodnie z tymi zasadami Redakcja „Studiów Gdańskich”:
1. Wymaga od autorów rzetelności naukowej. Artykuł przekazany do publikacji ma być naukowy i oryginalny, dotąd niepublikowany i nie będący aktualnie przedmiotem innego postępowania wydawniczego.
2. Zapowiada demaskowanie wykrytych przypadków naukowej nieuczciwości, zwłaszcza tzw. ghostwriting („autorstwa ukrytego”) i guest authorship („autorstwa pozornego”), włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji (pracodawcy, towarzystw i wydawnictw naukowych, itp.).
3. Wymaga podania informacji o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, finansowym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, towarzystw, organizacji, itp.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP