Rada naukowa

Dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Prof. dr Wojciech Bęben (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Jacek Bramorski, prof. AMuz (Akademia Muzyczna, Gdańsk)
Prof. Adam Drozdek (Duquesne University, Pittsburgh, USA)
Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Prof. dr hab. Dariusz Kotecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Prof. Dariusz Robert Mazurek OFM Conv. (Instituto Superior de Estudios Teologicos „Juan XXIII”, Lima, Peru)
Prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
Prof. Józef Niewiadomski (Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck, Austria)
Prof. dr Ivan Platovnjak (Univerza v Ljubljani, Slovenia)
Dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK i UNav (Universidad de Navarra w Pampelunie, Hiszpania)
Prof. dr Michal Valčo (Prešovská univerzita, Prešov, Slovakia)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP