Warszawskie Studia Pastoralne są indeksowanym periodykiem naukowym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW. Zamieszczane publikacje są recenzowane i dotyczą tematyki teologicznej ze szczególnym wskazaniem na teologie pastoralną. Redakcja przyjmuje także artykuły z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych.

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
  • BazHum
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Dyscypliny:
  • nauki biblijne
  • nauki teologiczne
MEiN 20 (2023)
Dla autorów

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

Dla recenzentów

Are you interested in reviewing texts in this journal? We recommend familiarizing yourself with the content of the 'About the Journal' page, where necessary information is provided. Then, please register on the journal's website. In the registration form, please select the option: 'Yes, send a request to grant the role: Reviewer'. If you already have a user account in this system, you can expand your permissions to include the role of a reviewer in the editing of your profile. A request to review a specific article will be sent to you via email.

Usługi indeksowania
Logo BazHum
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.