Opublikowane: 2018-01-07

Dlaczego Allah stworzył zwierzęta. Zoologia w ujęciu Islamu

Aldona Maria Piwko
Warszawskie Studia Pastoralne
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/wsp.2016.11.3.32.08

Abstrakt

Allah ustanowił człowieka swoim namiestnikiem na ziemi, przekazując mu zarządzanie i opiekę nad wszelkim stworzeniem na ziemi. Allah umożliwił ludziom korzystanie z dóbr natury, aby mogli przetrwać, a tym samym chwalić swego Stwórcę oraz oczekiwać Dnia Sądu. Islam uczy, że przyroda stanowi namacalny dowód na istnienie Boga i jest manifestacją Stwórcy. Z tego względu islam wypracował także koncepcję zwierząt, ich pochodzenia oraz miejsca w świecie. Zgodnie z nauką religii przyjęto, że zwierzęta są podległe człowiekowi, a ich zadaniem jest służenie. Dlatego też głównym zadaniem zwierząt jest użyteczność dla człowieka: stanowią pożywienie, były środkiem transportu w trudnym terenie pustyni, a także źródłem utrzymania społeczności. Zachowując przepisane prawem zasady czystości rytualnej, islam rozróżnia zwierzęta czyste i nieczyste. Ten podział jest ściśle powiązany z zasadami żywieniowymi. Mięso zwierząt czystych, a więc handel jest dozwolony do spożywania dla muzułmanów, zaś mięso zwierząt nieczystych pozostaje haram, czyli zabronione.

Słowa kluczowe:

Allah, muzułmanie, islam, zwierzęta, mięso

Zasady cytowania

Piwko, A. M. (2018). Dlaczego Allah stworzył zwierzęta. Zoologia w ujęciu Islamu. Warszawskie Studia Pastoralne, 3(32), 151–177. https://doi.org/10.21697/wsp.2016.11.3.32.08

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.