Data publikacji : 2018-01-07

Dlaczego Allah stworzył zwierzęta. Zoologia w ujęciu Islamu

Aldona Maria PiwkoDział: Artykuły

Abstrakt

Allah ustanowił człowieka swoim namiestnikiem na ziemi, przekazując mu zarządzanie i opiekę nad wszelkim stworzeniem na ziemi. Allah umożliwił ludziom korzystanie z dóbr natury, aby mogli przetrwać, a tym samym chwalić swego Stwórcę oraz oczekiwać Dnia Sądu. Islam uczy, że przyroda stanowi namacalny dowód na istnienie Boga i jest manifestacją Stwórcy. Z tego względu islam wypracował także koncepcję zwierząt, ich pochodzenia oraz miejsca w świecie. Zgodnie z nauką religii przyjęto, że zwierzęta są podległe człowiekowi, a ich zadaniem jest służenie. Dlatego też głównym zadaniem zwierząt jest użyteczność dla człowieka: stanowią pożywienie, były środkiem transportu w trudnym terenie pustyni, a także źródłem utrzymania społeczności. Zachowując przepisane prawem zasady czystości rytualnej, islam rozróżnia zwierzęta czyste i nieczyste. Ten podział jest ściśle powiązany z zasadami żywieniowymi. Mięso zwierząt czystych, a więc handel jest dozwolony do spożywania dla muzułmanów, zaś mięso zwierząt nieczystych pozostaje haram, czyli zabronione.

Słowa kluczowe

Allah ; muzułmanie ; islam ; zwierzęta ; mięso


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie