Dlaczego Allah stworzył zwierzęta. Zoologia w ujęciu Islamu

Aldona Maria Piwko

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2016.11.3.32.08

Abstrakt


Allah ustanowił człowieka swoim namiestnikiem na ziemi, przekazując mu zarządzanie i opiekę nad wszelkim stworzeniem na ziemi. Allah umożliwił ludziom korzystanie z dóbr natury, aby mogli przetrwać, a tym samym chwalić swego Stwórcę oraz oczekiwać Dnia Sądu. Islam uczy, że przyroda stanowi namacalny dowód na istnienie Boga i jest manifestacją Stwórcy. Z tego względu islam wypracował także koncepcję zwierząt, ich pochodzenia oraz miejsca w świecie. Zgodnie z nauką religii przyjęto, że zwierzęta są podległe człowiekowi, a ich zadaniem jest służenie. Dlatego też głównym zadaniem zwierząt jest użyteczność dla człowieka: stanowią pożywienie, były środkiem transportu w trudnym terenie pustyni, a także źródłem utrzymania społeczności. Zachowując przepisane prawem zasady czystości rytualnej, islam rozróżnia zwierzęta czyste i nieczyste. Ten podział jest ściśle powiązany z zasadami żywieniowymi. Mięso zwierząt czystych, a więc handel jest dozwolony do spożywania dla muzułmanów, zaś mięso zwierząt nieczystych pozostaje haram, czyli zabronione.


Słowa kluczowe


Allah; muzułmanie; islam; zwierzęta; mięso

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


An Islamic Perspective on the Bee [online], [dostępne 23.03.2016] w World Wide Web http://www.islamawareness.net/Animals/bee.html.

Arabski Półwysep, w: Geografia świata. Środowisko przyrodnicze, J. Puskarz (red.), Warszawa 2008, s. 114-115.

Barlösius E., Sozologie des Essens, Monachium 2011.

Bator W., Kot, w: Religia – encyklopedia PWN, T. Gadacz, B. Milerski (red.), t. 6, Warszawa 2002, s. 75-76.

Bator W., Pies, w: Religia – encyklopedia PWN, T. Gadacz, B. Milerski (red.), t. 8, Warszawa 2003, s. 110-111.

Danecki J., Kultura islamu – słownik, Warszawa 1997.

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007.

Dziekan M., Święto Ofiar, w: Święta wielkich religii, R. Kirsze, H. Schultze (red.), Warszawa 1998, s. 77-79.

Felis margarita [online], [dostępne 22.03.2016] w World Wide Web http:// www.iucnredlist.org/details/8541/0.

Foltz R., Animals in Islamic Traditions and Muslim Cultures, Oksford 2005. Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, Warszawa 1988.

Geyer G. A., When cats reigned like kings: On the Trail of the Sacred Cats, Kansas City 2004.

Grabarczyk-Ponimasz E., Muezza – kot proroka [online], [dostępne 23.03.2016] w World Wide Web http://swiatkotow.pl/strefa-wiedzy/ar- tykuly/historia/art,245,muezza-kot-proroka.html.

Harris M., Krowy, świnie, wojny i czarownice, Katowice 2007.

Ibn Kathir, Zakazane pożywienie [online], [dostępne 23.03.2016] w World Wide Web http://www.planetaislam.com/praktyka/zwierzyna_jedze- nie_zakazane_islam.htm.

Jankowska A., Jak pies pogryzł Mahometa i co na to Koran [online], [do- stępne 21.03.2016] w World Wide Web http://www.zpazurem.pl/artykuly/ jak_pies_pogryzl_mahometa_i_co_na_to_koran.

Jędrzejczyk-Kuliniak K., Pawlic-Miśkiewicz B., Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej, Białystok 2012.

Kandiha A., Kocie oko na Maroko [online], [dostępne 21.03.2016] w World Wide Web http://multiculticlub.com/kocie-oko-na-maroko/.

Klöcker M., Tworuschka M., U., Etyka wielkich religii, Warszawa 2002.

Koran z języka arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Warszawa 2007.

Kuchnia arabska. Tradycje, smaki, potrawy, E. Wężyk (red.), Warszawa 2008.

Mahomet – Mądrości Proroka. Wybrał, przełożył z arabskiegi i wstępem opatrzył Janusz Danecki, Warszawa 1993.

Meczet dla kotów. Proste rozwiązanie problemu [online], [dostępne 23.03.2016] w World Wide Web http://www.polishexpress.co.uk/ meczet-dla-kotow-proste-rozwiazanie-problemu/.

Milczarek S., Kultura łowiecka w świecie islamu, Warszawa 2002. Pawłowski Z., Inwazje i choroby pasożytnicze, w: Choroby zakaźne i pasożytnicze, Z. Dziubek (red.), Warszawa 2003, s. 487-491.

Pinch G., Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddnesses and Traditions of Ancient Egypt, Oksford 2004.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań 1991.

Sahih al-Buchari. Zbiór wiarygodnych hadisów proroka Muhammada roz- działy I-X, Poznań 2015.

Sands H., How to buy a camel in Dubai [online], [dostępne 21.03.2016] w World Wide Web http://www.timeoutdubai.com/knowledge/ features/42147-how-to-buy-a-camel-in-dubai.

Savage-Smith E., Medycyna, w: Historia nauki arabskiej. Technika, alchemia, nauki przyrodnicze i medycyna, R. Rashed, R. Morelon (red.), t. III, Warszawa 2005, s. 161-163.

Scarabel A., Islam, Kraków 2004.

Siedlecka E., Okrutny ubój rytualny w interesie rzeźników, „Gazeta Wybiórcza” [online], [dostępne 15.11.2012] w Word Wide Web http://wyborcza. pl/1,75478,12857869,Okrutny_uboj_rytualny_w_interesie_rzeznikow. html.

Siedlecka E., Ubój rytualny będzie w Polsce zgodny z prawem, „Gazeta Wybiórcza” [online], [dostępne 24.10.2012], w Word Wide Web http://wyborcza. pl/1,75478,12732738,Uboj_rytualny_bedzie_w_Polsce_zgodny_z_pra- wem.html.

Sowa A., Horror na eksport, „Polityka” 2012, nr 12 (2851), s. 28-29.

Stall S., 100 cats who changed civilization: History’s most influential felines, San Francisco 2007.

System Halal w Polsce [online], [dostępne 14.01.2013] w Word Wide Web http://www.alislam.pl/certyfikacja_halal/zasady_systemu_halal.

Trybunał Konstytucyjny, Zasady uboju zwierząt (ubój rytualny), Wyrok z dnia 27.11.2012, w: Dziennik Ustaw 2012 nr 230 poz. 1365, z dn. 6.12.2012.

Wnuk-Lisowska E., Czystość, w: Religia. Encyklopedia PWN, T. Gadacz, B. Minerski (red.), t. III, Warszawa 2001, s. 125.

Zakazy absolutne – żywność [online], [dostępne 21.03.2016] w World Wide Web http://www.alislam.pl/islam/zarys_islamu/ zakazy_apsolutne_w_islamie.

Zakaz spożywania wieprzowiny [online], [dostępne 21.03.2016] w World Wide Web http://www.planetaislam.com/islam/wieprzowina.html.

Zakaz uboju rytualnego jest niekonstytucyjny [online], [dostępne 23.03.2016] w Word Wide Web http://polska.newsweek.pl/uboj-rytualny-wyrok-trybunalu-grudzien-2014-newsweek-pl,artykuly,353295,1.html.

Zawadzki M., Trzy lata więzienia za dwa fruwajace buty [online], [dostępne 21.03.2016] w World Wide Web http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,6377153,Trzy_lata_wiezienia_za_dwa_fruwajace_buty.html.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.