Data publikacji : 2023-02-04

Pielgrzymka jako pozalekcyjna forma katechezy

Abstrakt

Pielgrzymka w swojej formie znacznie odbiega od tradycyjnej lekcji re- ligii. Jednak jako pozalekcyjna forma, może bardzo dobrze wpisać się w ciągle ewoluujący proces nauczania. Artykuł ma na celu ukazanie czym są pozalekcyjne formy nauczania, by następnie przedstawić to, jak sama pielgrzymka wpisuje się w te formy, nawiązując również dialog interdy- scyplinarny z innymi gałęziami wiedzy, podnosząc tym samym jej walor jako jednej z form. Sama pielgrzymka ma wielkie znaczenie katechetyczne, realizując na poszczególnych swoich etapach, wszystkie funkcje katechezy, do których zaliczymy: nauczanie, wychowanie, a także inicjowanie. Tym samym wpisuje się ona jako ważny element w posłudze katechetycznej.

Słowa kluczowe:

pielgrzymka, katecheza, nauczanie, pozalekcyjne formy katechezy, wychowanieSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki


Zasady cytowania

Wiater-Kawecka, A. (2023). Pielgrzymka jako pozalekcyjna forma katechezy. Warszawskie Studia Pastoralne, 52(2), 69–84. https://doi.org/10.21697/wsp.2021.2.03

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP