Opublikowane: 2023-12-28

Ontyczne podstawy pokoju w ujęciu papieża Benedykta XVI

Marek Tatar
Warszawskie Studia Pastoralne
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/wsp.2022.1.01

Abstrakt

Pokój należy do fundamentalnych wartości życia ludzkiego, a także jest fundamentem budowania cywilizacji. Analiza historii prowadzi do stwier- dzenia, że nie można mówić o czasie czy też okresie absolutnego pokoju. Niepełna jest także definicja twierdząca, że pokój to brak wojny i przemocy. Warto zatem zadać sobie pytanie o istotę i naturę pokoju, a także realność jego zaistnienia. Opcje pesymistyczne i nihilistyczne wskazują na jego utopijność i niemożliwość. Sięgając do nauczania znakomitego teologa XX/ XXI w. papieża Benedykta XVI, odnajdujemy spójną koncepcję dążenia do pokoju na fundamencie prawdy, miłości, sprawiedliwości, wolności i pojed- nania. Papież wskazuje, że te wartości zakorzenione są w naturze człowieka. To sprawia, że dyskusja na temat pokoju staje się wielowymiarowa i nie może być zamknięta w ciasnej konfesyjności.

Słowa kluczowe:

Benedykt XVI, ontyczność człowieka, personalizm, pokój, duchowość, rozwój cywilizacji

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Tatar, M. (2023). Ontyczne podstawy pokoju w ujęciu papieża Benedykta XVI. Warszawskie Studia Pastoralne, 55(1), 7–46. https://doi.org/10.21697/wsp.2022.1.01

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.