Data publikacji : 2017-12-06

W kierunku odnowionej wizji rozeznania duszpasterskiego od "peryferii' Kościoła do jego "centrum". Analiza na przykładzie posoborowych reform 'visitas ad limina aspostolorum'

Artur Antoni KasprzakDział: Artykuły

Abstrakt

Duszpasterskie rozeznanie Papieża Franciszka podkreśla wyrażenie „peryferia Kościoła”. termin ten używany jest przez niego w sensie określenia nowej wrażliwości Kościoła wobec ubogich i wykluczenia społecznego. Niniejsze studium uwydatnia inne znaczenie „peryferii Kościoła”. Odnosząc swoje poszukiwanie do debaty, która miała miejsce po Soborze Watykańskim II, chodzi o kwestię decentralizacji Kościoła. Wprowadzanie w życie kolegialności episkopalnej, głównej treści tego Soboru, przesunęło punkt równowagi w rozeznaniu duszpasterskim z dotychczasowej dynamiki „od centrum do peryferii”, na dynamikę „z peryferii do centrum”. Centrum oznacza tutaj Kościół w Rzymie, a peryferie Kościoły lokalne.
Proponujemy podjęcie analizy tej nowej dynamiki na podstawie wizyt ad limina po Soborze Watykańskim ii. W 1975 roku funkcjonowanie tej instytucji stało się bardziej kolegialne. od tego czasu spotkania z Papieżem i Kurią rzymską są organizowane przez grupy biskupów, a uwaga skupia się bardziej na doświadczeniu życia Kościołów na peryferiach. Nowa forma wizyt ad limina jest ilustracją decentralizacji Kościoła po ostatnim Soborze Powszechnym.

Słowa kluczowe

wizyty ad limina ; episkopat ; kolegialność ; papież ; Centrum Kościoła ; Peryferium Kościoła ; papież Franciszek ; Paweł VI ; rozeznanie duszpasterskie ; ekumenizm ; Sobór Watykański II


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Kasprzak, A. A. (2017). W kierunku odnowionej wizji rozeznania duszpasterskiego od "peryferii’ Kościoła do jego "centrum". Analiza na przykładzie posoborowych reform ’visitas ad limina aspostolorum’. Warszawskie Studia Pastoralne, 3(36), 7-30. https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.01

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie