Data publikacji : 2017-12-06

Podstawy teologiczne działalności charytatywnej

Dariusz LipiecDział: Artykuły

Abstrakt

Działalność charytatywna, podobnie jak wszystkie inne formy posługi pastoralnej Kościoła, ma swoje zakorzenienie w objawieniu Bożym i „Magisterium ecclesiae”. W artykule zostały przedstawione podstawy teologiczne posługi charytatywnej realizowanej we wspólnocie Kościoła. Na początku zostało ukazane trynitarne pochodzenie miłości chrześcijańskiej. Ma ona źródło w miłości osób Trójcy Świętej, którą obdarowują się one nawzajem, oraz udzielają jej człowiekowi. Następnie omówione zostały podstawy chrystologiczne działalności charytatywnej. Opiera się ona na słowach i czynach Chrystusa, wynikających z Jego miłości zbawczej. Podstawy pneumatologiczne są osadzone na chrześcijańskiej posłudze miłości w świetle działania Ducha Świętego całej wspólnoty wierzących i poszczególnych jej członków. Podstawy eklezjologiczne wiążą się natomiast z zadaniami i możliwością realizacji działalności charytatywnej we wspólnotach kościelnych. 

Słowa kluczowe

Kościół ; działalność charytatywna ; miłość ; działanie Ducha Świętego


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Lipiec, D. (2017). Podstawy teologiczne działalności charytatywnej. Warszawskie Studia Pastoralne, 3(36), 65-83. https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.04

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie