Data publikacji : 2017-12-06

"Klub Górski Jelonki" jako miejsce rozwoju rodziny

Magdalena WoźniakDział: Artykuły

Abstrakt

„Klub Górski Jelonki” jest stowarzyszeniem, które powstało w roku 1996. działa przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na warszawskich Jelonkach. Zrodziło się wśród młodzieży, wywodzącej się ze środowiska oazowego oraz ministrantów i bielanek, z potrzeby rozwijania pasji chodzenia po górach. Zrzesza ono ludzi, którzy pragną doświadczać Boga poprzez obcowanie z dziełem stworzenia. Poprzez podziwianie piękna stworzonego świata pragniemy zbliżać się do Boga Stwórcy, który z miłości do człowieka obdarzył go wszelkimi dobrami. Autorka przedstawia „Klub Górski Jelonki” jako miejsce rozwoju rodziny. Opisuje Stowarzyszenie nie tylko w świetle jego statutowych celów, jak: propagowanie dziedzictwa kulturalnego ziem górskich, rozbudzanie zamiłowania do turystyki i ziem górskich, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale również w aspekcie społecznym, kulturowym, a nawet teologicznym. Ukazuje Stowarzyszenie jako wspólnotę, dzięki której rodziny chrześcijańskie mają możliwość realizowania zadań, o których pisze Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio. Zdaniem autorki, działania podejmowane przez Klub Górski Jelonki wpisują się w tegoroczne hasło roku duszpasterskiego „idźcie i głoście”. 


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Woźniak, M. (2017). "Klub Górski Jelonki" jako miejsce rozwoju rodziny. Warszawskie Studia Pastoralne, 3(36), 121-128. https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.07

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie