"Klub Górski Jelonki" jako miejsce rozwoju rodziny

Magdalena Woźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.07

Abstrakt


„Klub Górski Jelonki” jest stowarzyszeniem, które powstało w roku 1996. działa przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na warszawskich Jelonkach. Zrodziło się wśród młodzieży, wywodzącej się ze środowiska oazowego oraz ministrantów i bielanek, z potrzeby rozwijania pasji chodzenia po górach. Zrzesza ono ludzi, którzy pragną doświadczać Boga poprzez obcowanie z dziełem stworzenia. Poprzez podziwianie piękna stworzonego świata pragniemy zbliżać się do Boga Stwórcy, który z miłości do człowieka obdarzył go wszelkimi dobrami. Autorka przedstawia „Klub Górski Jelonki” jako miejsce rozwoju rodziny. Opisuje Stowarzyszenie nie tylko w świetle jego statutowych celów, jak: propagowanie dziedzictwa kulturalnego ziem górskich, rozbudzanie zamiłowania do turystyki i ziem górskich, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale również w aspekcie społecznym, kulturowym, a nawet teologicznym. Ukazuje Stowarzyszenie jako wspólnotę, dzięki której rodziny chrześcijańskie mają możliwość realizowania zadań, o których pisze Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio. Zdaniem autorki, działania podejmowane przez Klub Górski Jelonki wpisują się w tegoroczne hasło roku duszpasterskiego „idźcie i głoście”. 


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Statut Stowarzyszenia „Klub Górski Jelonki”.

Jan Paweł ii, Familiaris Consortio, Wrocław 1998.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.