Data publikacji : 2017-12-06

Motywacje wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 - wyniki badań

Kamil BomberDział: Artykuły

Abstrakt

Człowiek nie umie żyć bez miłości i bardzo często odczuwa potrzebę dzielenia się miłością z otaczającym go światem i innymi ludźmi. To właśnie troska o dobro drugiego człowieka, inspirowana szlachetnością i wrażliwością serca, powinna być podstawą każdej działalności filantropijnej i wolontariackiej. Wolontariat jako idea szczególna pozwala na ratowanie ginącej nadziei na lepsze jutro i życie. Bez nadziei przecież trudno normalnie egzystować, a każdy nowy dzień jawi się jako smutna konieczność. W sposób szczególny pragniemy przyjrzeć się motywacji wolontariuszy, którzy poświęcali nie tylko swój czas, ale również swoje zdolności, umiejętności czy dobra materialne do dyspozycji młodego Kościoła. zagadnienie to jest nie tyle interesujące, ile niesie ze sobą ważny aspekt praktyczny. Poznając główne motywy wolontariatu, jesteśmy w stanie poznać jego istotę, zrozumieć siłę napędową działania danych jednostek. Ważne jest to również z punktu widzenia samych wolontariuszy. Jeśli będą znali motywy swojego działania, dużo prościej będzie im wybrać takie świadczenia, które pozwolą im osiągnąć określoną satysfakcję. Ważne jest przecież, aby wolontariusz miał poczucie, że jego praca jest potrzeba i ma jakiś sens. to przekłada się na jego zaangażowanie. W wolontariacie przecież nie chodzi o satysfakcję o podłożu finansowym, ale o taką, która wynika z chęci pomocy. Często taka motywacja jest nieporównywanie wyższa, niż materialna. W niniejszej pracy zawarte są wyniki badań naukowych dotyczących motywacji wolontariuszy podczas ŚDM 2016. 


Słowa kluczowe

wolontariat ; Światowe Dni Młodzieży ; altruizm ; motywacja ; badanie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Bomber, K. (2017). Motywacje wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 - wyniki badań. Warszawskie Studia Pastoralne, 3(36), 129-149. https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.08

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie