Data publikacji : 2018-01-01

Znaczenie Maryi w polskim Kościele a prymasostwo kardynała Stefana Wyszyńskiego

Danuta StasiakDział: Artykuły

Abstrakt

Chrześcijaństwo w ciągu dziejów doświadczało wiele kryzysów doktrynalnych, a mimo to istnieje już przeszło dwa tysiące lat. Poważnym objawem kryzysu jest ateizm. Brakuje elementarnego pragnienia Boga i to staje się największym problemem religijnym w obecnych czasach. Cała Europa stoi dziś wobec wezwania, by opowiedzieć się na nowo po stronie Boga. Kardynał August Hlond wierzył, że nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. „Polska ma stanąć na czele maryjnego zjednoczenia narodów”. Naród Polski posłuszny woli Zbawiciela zostaje wezwany do służebnego mesjanizmu w celu religijnego odrodzenia ludzkości. Zwycięstwo ma przyjść przez Maryję. Kardynał Stefan Wyszyński wprowadza program odnowy, zawarty w Ślubach Jasno-górskich Matki Bożej Częstochowskiej. W ślad za Kardynałem Wyszyńskim poszedł Karol Wojtyła, który świadomie stał na straży wartości moralnych.

Słowa kluczowe

kryzys ; Maryja ; maryjność ; wybranie ; Królowa Polski ; ateizm ; sekularyzacja ; współczesność ; kultura ; nawrócenie ; wiara ; duszpasterstwo ; zbawienie ; Hlond ; Wyszyński


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie