Vol 1, Nr 34 (2017)

Spis treści

Artykuły

Słowo wstępne PDF
Czasopisma Redakcja 7-8
Nadzwyczajny szafarz chrztu PDF PDF (English)
Zuzanna Maj 9-24
Celibat osób duchownych jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa PDF PDF (English)
Natalia Smolińska 25-40
Pogrzeb płodu, noworodka, dziecka i osoby dorosłej w prawie kanonicznym PDF PDF (English)
Anna Chciałowska 41-69
Działalność synodalna w diecezji włocławskiej po Soborze Watykańskim II jako odpowiedź na potrzebę recepcji uchwał soborowych w Kościele partykularnym (refleksja pastoralno-kanoniczna) PDF PDF (English)
Krzysztof Rogala 71-88
Działalność pastoralna i polityczna biskupa Jana Klemensa Gołaszewskiego (1748-1820) PDF PDF (English)
Ryszard Sawicki 89-115
Znaczenie Maryi w polskim Kościele a prymasostwo kardynała Stefana Wyszyńskiego PDF PDF (English)
Danuta Stasiak 117-139
Jan Paweł II - papież mediów PDF PDF (English)
Grzegorz Łęcicki 141-167
Pastoraltheologische Vorschläge von Papst Franziskus für Ältere Priester und Ordensleute PDF PDF (English)
Ireneusz Celary 169-185
Genetic diagnosis of intellectual disability and its ethical aspect PDF
Zofia Kępińska Walczak 187-196
Having a sibling with an intellectual disability PDF PDF (English)
Zofia Kępińska Walczak 197-211
Threats to faith: Fr. Józef Tischner's reflections PDF PDF (English)
Zofia Kępińska-Walczak 213-225
Perspektywa genderowa przeciw integralnemu wychowaniu dzieci i młodzieży PDF PDF (English)
Dawid Wiech 227-239
Amoris Laetitia - Spojrzenie kanonisty PDF
Klaus Lüdicke 241-246
'Amoris Laetitia': wskazania dla duszpasterskiego rozeznania PDF
Angel Rodrigez Luño 247-251