Data publikacji : 2018-01-07

Cnoty teologiczne i sakramenty w doświadczeniu cierpienia św. siostry Faustyny Kowalskiej

Sylwester RobakDział: Artykuły

Abstrakt

Cierpienie pozostaje wielką tajemnicą, nieogarniętą przez ludzki rozum. Żaden postęp, żadna technika czy medycyna wyposażone nawet w najnowocześniejsze zdobycze nie są w stanie wyeliminować ze świata cierpienia oraz nieszczęścia. Towarzyszą one człowiekowi niemal od zarania dziejów i towarzyszyć będą aż po kres. Jednych cierpienie dotyka w mniejszym, drugich w większym wymiarze. W życiu św. Siostry Faustyny Kowalskiej należącej do największych znanych na światową skalę współczesnych Świętych dokonało się misterium cierpienia, które zmieniło jej życie i objawiło bliskość Chrystusa. Ta skromna kobieta wybrana została do głoszenia całej ludzkości Bożego Miłosierdzia. Istotną rolę w życiu cierpiącej zakonnicy odgrywały cnoty teologalne (wiara, nadzieja oraz miłość) w połączeniu z sakramentami świętymi, które ją w cierpieniu umacniały, pozwalając jej cieszyć się przy tym pokojem duszy i owocami ufności w Bogu złożonej. Dzienniczek Siostry Faustyny jest przejmującym zapisem duchowych wzlotów oraz ciemności, stanowiąc świadectwo wiary trudnej i niezłomnej. Przede wszystkim jest jednak dowodem ostatecznego zawierzenia największemu przymiotowi Boskiemu – Jego niepojętemu i nieskończonemu Miłosierdziu.

Słowa kluczowe

święty ; Faustyna Kowalska ; Bóg ; Jezus ; Chrystus ; Duch Święty ; Trójca Święta ; doświadczenie ; dzienniczek ; Eucharystia ; ; cierpienie ; cnoty ; wiara ; nadzieja ; miłość ; łaska ; sakramenty


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie