Cnoty teologiczne i sakramenty w doświadczeniu cierpienia św. siostry Faustyny Kowalskiej

Sylwester Robak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2016.11.3.32.02

Abstrakt


Cierpienie pozostaje wielką tajemnicą, nieogarniętą przez ludzki rozum. Żaden postęp, żadna technika czy medycyna wyposażone nawet w najnowocześniejsze zdobycze nie są w stanie wyeliminować ze świata cierpienia oraz nieszczęścia. Towarzyszą one człowiekowi niemal od zarania dziejów i towarzyszyć będą aż po kres. Jednych cierpienie dotyka w mniejszym, drugich w większym wymiarze. W życiu św. Siostry Faustyny Kowalskiej należącej do największych znanych na światową skalę współczesnych Świętych dokonało się misterium cierpienia, które zmieniło jej życie i objawiło bliskość Chrystusa. Ta skromna kobieta wybrana została do głoszenia całej ludzkości Bożego Miłosierdzia. Istotną rolę w życiu cierpiącej zakonnicy odgrywały cnoty teologalne (wiara, nadzieja oraz miłość) w połączeniu z sakramentami świętymi, które ją w cierpieniu umacniały, pozwalając jej cieszyć się przy tym pokojem duszy i owocami ufności w Bogu złożonej. Dzienniczek Siostry Faustyny jest przejmującym zapisem duchowych wzlotów oraz ciemności, stanowiąc świadectwo wiary trudnej i niezłomnej. Przede wszystkim jest jednak dowodem ostatecznego zawierzenia największemu przymiotowi Boskiemu – Jego niepojętemu i nieskończonemu Miłosierdziu.


Słowa kluczowe


święty; Faustyna Kowalska; Bóg, Jezus; Chrystus; Duch Święty; Trójca Święta; doświadczenie; dzienniczek; Eucharystia,; cierpienie; cnoty; wiara; nadzieja; miłość; łaska, sakramenty

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Andreoli V., Zrozumieć cierpienie. Aby ból ustąpił radości, tłum. M. Bielawski, Wydawnictwo Homini, Kraków 2009.

Czekański M. (Oprac.), Święta Faustyna o cierpieniu, Wydawnictwo M, Kraków 2000.

Didier J., Słownik filozofii, tłum. K. Jarosz, Wydawnictwo Książnica, Katowice 1992.

Grygiel L., W miłosierdziu miary nie masz. Rozważania nad dzienniczkiem Siostry Faustyny, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1997.

Kongregacja Nauki Wiary, Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2009.

Machniak J., Doświadczenie Boga w Tajemnicy Jego Miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Kowalskiej. Studium krytyczne w świetle myśli teologicznej, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999.

Moysa S., Teraz zaś trwają te trzy, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, w przekładzie z języków oryginalnych, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000.

Rahner K., Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, tłum. T. Mieszkowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1987.

Rebeta W., Misterium cierpienia świętej Faustyny, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014.

Saint-Maurice C., Muller A., Meynadier J., Ból. Diagnostyka, leczenie i prewencja, tłum. B. Delorme, Wydawnictwo Gebethner & S-ka, Warszawa 1998.

Scheler M., Cierpienie, śmierć, dalsze życie, tłum. A. Węgrzecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Św. Siostra Faustyna Kowalska ZMBM, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo Misericordia, Kraków 2008.

Witczyk H. (Red.), Encyklopedia Chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.