Opublikowane: 2020-01-02

Wizerunek Świętego Franciszka jako patrona ekologów na podstawie dziecięcych prac plastycznych i literackich

Magdalena Świtalska

Abstrakt

Opracowanie kwestii Franciszkowo-ekologicznej w źródłach, którymi są prace dziecięce, stanowi przyczynek do poszerzenia dotychczas eksplorowanych bez danych w badaniach nad świętymi i ich wpływem na ludzkie postawy społeczne i moralne. Analiza prac dziecięcych włącza się w proces badań hagiologicznych, prowadzonych na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W pracach plastycznych i literackich bardzo wyraźnie są ukazane trzy elementy, wokół których osnuta jest narracja encykliki Laudato Si’: postawy proekologiczne, działalność człowieka zanieczyszczająca powietrze, nadzieja na rozwój działalności człowieka prowadzącej do oczyszczenia powietrza. Dziecięce wizja świata i odbiór ekologicznych treści w świetle nauki Kościoła katolickiego, ukazuje i proponuje duchowość franciszkańską jako wzór harmonijnej relacji człowieka z Bogiem, człowieka z człowiekiem i człowieka z naturą.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Świtalska, M. (2020). Wizerunek Świętego Franciszka jako patrona ekologów na podstawie dziecięcych prac plastycznych i literackich. Warszawskie Studia Pastoralne, 1(47), 107–122. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/wsp/article/view/9756

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.