Data publikacji : 2022-12-30

Wolność religijna w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.

Abstrakt

Wolność religijna, określona przez polską ustawę zasadniczą z 1997 r. mianem „wolności sumienia religii”, to jedno z podstawowych praw człowieka i obywatela. Wyrazem tego faktu są zapisy Konstytucji RP w tym względzie, a szczególnie art. 25 i 53. Choć wspomniana wolność przynależy do podstawowych praw obywatelskich, to jednak ustawa zasadnicza przewiduje i precyzyjnie określa okoliczności, w których można zastosować możliwość jej ograniczenia. Dokonując odniesień do zapisów polskich konstytucji z okresu II Rzeczypospolitej, podjęto próbę podkreślenia precyzji zapisów obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej. Realizacja wolności sumienia i religii w jej publicznym wymiarze odbywa się na gruncie polskim za pośrednictwem kościołów i innych związków wyznaniowych.

Słowa kluczowe:

wolność religijna, Konstytucja, kościół, związek wyznaniowy, prawa człowieka, obywatel, państwoSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Gołubców, P. (2022). Wolność religijna w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. BIBLIOTEKA TEOLOGII STOSOWANEJ Prawda, wolność, Religia, 1, 10–23. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/bts/article/view/11504

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP