Opublikowane: 2022-12-30

Konstytucyjne przesłanki ograniczenia wolności gospodarczej a COVID-19

Paulina Jabłońska

Abstrakt

Zasada wolności gospodarczej jest jedną z podstawowych zasad polskiego prawa. Ogólna klauzula wolności gospodarczej została przyjęta w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości ograniczania praw i wolności człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych w ujęciu Konstytucji RP z 1997 r. oraz próba oceny konstytucyjności wprowadzanych wybranych ograniczeń w trakcie pandemii COVID-19. W pracy zaprezentowano skalę wpływu pandemii na działalność turystyczną w Polsce.

Słowa kluczowe:

wolność gospodarcza, ograniczenia wolności gospodarczej, pandemia, turystyka, stany nadzwyczajne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Jabłońska, P. (2022). Konstytucyjne przesłanki ograniczenia wolności gospodarczej a COVID-19. BIBLIOTEKA TEOLOGII STOSOWANEJ Prawda, wolność, Religia, 1, 24–40. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/bts/article/view/11506

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.