Data publikacji : 2022-12-30

Konstytucyjne przesłanki ograniczenia wolności gospodarczej a COVID-19

Abstrakt

Zasada wolności gospodarczej jest jedną z podstawowych zasad polskiego prawa. Ogólna klauzula wolności gospodarczej została przyjęta w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości ograniczania praw i wolności człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych w ujęciu Konstytucji RP z 1997 r. oraz próba oceny konstytucyjności wprowadzanych wybranych ograniczeń w trakcie pandemii COVID-19. W pracy zaprezentowano skalę wpływu pandemii na działalność turystyczną w Polsce.

Słowa kluczowe:

wolność gospodarcza, ograniczenia wolności gospodarczej, pandemia, turystyka, stany nadzwyczajneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Jabłońska, P. (2022). Konstytucyjne przesłanki ograniczenia wolności gospodarczej a COVID-19. BIBLIOTEKA TEOLOGII STOSOWANEJ Prawda, wolność, Religia, 1, 24–40. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/bts/article/view/11506

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP