Opublikowane: 2022-12-30

Szkoła Młodszych Ochotniczek

Mariola Serafin

Perła szkół wojskowych na Bliskim Wschodzie

Abstrakt

Armia Polska na Wschodzie dowodzona przez gen. Andersa to nie tylko wojsko, ale też i szkoły dla dzieci i młodzieży – największych ofiar wojny. Te nad swój wiek dojrzałe przeżyciami wojny dzieci zostały włączone w struktury szkół junackich, by móc w czasie wojny bronić ojczyzny, a po jej zakończeniu, wykorzystując zdobytą szansę edukacyjną, odbudować ją na nowo. Wśród szkół na wyróżnienie zasługuje Szkoła Junaczek, późniejsza Szkoła Młodszych Ochotniczek. Placówka ucząca od szkoły powszechnej, przez gimnazjum po liceum ogólnokształcące i zawodowe. Swoją wyjątkowość zawdzięcza Komendantce Teodorze Sychowskiej, która zapewniła uczennicom nie tylko warunki edukacyjne, ale stworzyła im prawdziwy dom i miejsce rozwoju.

Słowa kluczowe:

SMO, Szkoła Młodszych Ochotniczek, Szkoła Junacka, Palestyna, Bliski Wschód, Sybir, Syberia, Armia Polska na Wschodzie, gen. Anders, Teodora Sychowska, Nazaret

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Serafin, M. (2022). Szkoła Młodszych Ochotniczek: Perła szkół wojskowych na Bliskim Wschodzie. BIBLIOTEKA TEOLOGII STOSOWANEJ Prawda, wolność, Religia, 1, 128–139. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/bts/article/view/11514

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.