"Colloquia Litteraria" są półrocznikiem literaturoznawczym, w którym ukazują się studia i rozprawy z dziedziny historii i teorii literatury, edytorstwa, krytyki literackiej. W skład poszczególnych numerów wchodzą studia i rozprawy o charakterze monograficznym, recenzje rozpraw naukowych, edytorskie opracowania ważnych dla kultury i literatury tekstów XIX- i XX-wiecznych, które nie były dotąd publikowane, oraz pierwsze tłumaczenia ważnych dla światowej humanistyki tekstów o charakterze literaturoznawczym. "Colloquia Litteraria" ukazują się w formie numerów tematycznych, poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
1896-3455
DOI:
10.21697/cl
 • BazHum
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • IC Journals Master List
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • LITERARY
 • THEORY &amp
 • CRITICISM
 • LITERATURE
 • SLAVIC
 • POETRY
 • LITERARY REVIEWS
 • LITERATURE
MNISW 5 ; 2017

Aktualności

Finansowanie w ramach modułu Działalność Upowszechniającą Naukę

2019-02-27

Redakcja „Colloquiów Litterariów” informuje, że dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność Upowszechniająca Naukę”) w ciągu ostatnich dwóch lat ukazało się pięć specjalnych numerów czasopisma, zawierających archiwalne artykuły z „CL”, przetłumaczone na język angielski.

 1. Special Issue – Studies in Literary Theories, red. prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk
 2. Special Issue – Studies in Romanticism, red. prof. UKSW dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska
 3. Special Issue – Studies in Contemporary Literature, red. prof. dr hab. Piotr Mitzner
 4. Special Issue – Advances in Cyprian Norwid Studies, red. dr hab. Tomasz Korpysz
 5. Special Issue – Studies in Ancient and Old Polish Literature, red. dr Ewangelina Skalińska

Autorem większości tłumaczeń jest dr hab. Grzegorz Moroz (nieliczne wyjątki zaznaczono przy poszczególnych artykułach).

Wszystkie numery specjalne „Colloquiów Litterariów” można odnaleźć w zakładce „Archiwum”.

Czytaj więcej

Online first

2017-03-01

Redakcja "Colloquiów Litterariów" informuje z prawdziwą radością, że już w najbliższym czasie pojawi się możliwość publikacji na naszej platformie artykułów naukowych w trybie online first. Szczegóły tu.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP