"Colloquia Litteraria" są półrocznikiem literaturoznawczym, w którym ukazują się studia i rozprawy z dziedziny historii i teorii literatury, edytorstwa, krytyki literackiej. W skład poszczególnych numerów wchodzą studia i rozprawy o charakterze monograficznym, recenzje rozpraw naukowych, edytorskie opracowania ważnych dla kultury i literatury tekstów XIX- i XX-wiecznych, które nie były dotąd publikowane, oraz pierwsze tłumaczenia ważnych dla światowej humanistyki tekstów o charakterze literaturoznawczym. "Colloquia Litteraria" ukazują się w formie numerów tematycznych, poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
1896-3455
DOI:
10.21697/cl

ROAD

 • BazHum
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • IC Journals Master List
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • LITERARY
 • THEORY &amp
 • amp
 • amp
 • amp
 • amp
 • CRITICISM
 • LITERATURE
 • SLAVIC
 • POETRY
 • LITERARY REVIEWS
 • LITERATURE
MEiN 5 ; 2017

Aktualności

Drogi do Neverlandu. Literatura fantastyczna i fantastyczność w literaturze

2022-01-29

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 1/2022 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Drogi do Neverlandu. Literatura fantastyczna i fantastyczność w literaturze

 

Fantastyka i fantastyka naukowa to dziś niezwykle nośne i poczytne gatunki, które cechuje pewien osobliwy rozdźwięk recepcyjny. Stanisław Lem opisuje science-fiction (ale tożsame cechy można przypisać oczywiście również literaturze fantasy) jako gatunek o socjokulturowym charakterze, którego najważniejszymi elementami są czytelnicy (milcząca większość oraz aktywne grupy amatorów tworzące tzw. fandom) oraz producenci science-fiction (autorzy, recenzenci oraz wydawcy). Gatunek ten postrzega autor Solaris jako przynależący do, jak sam to określa, „dwóch królestw”: górnego (mainstreamu, literatury głównego nurtu) oraz dolnego (czyli właśnie literatury masowej, komercyjnej). Ten podwójny rodowód w połączeniu z twardymi prawami ekonomii sprawiają, iż niemożliwy jest odpowiedni filtr krytyczny, który oddzieliłby dzieła wartościowe od utworów zbanalizowanych. Wydaje się więc, że fantastyka, szczególnie w dzisiejszych, mocno transmedialnych czasach, stanowi ogromne pole do badawczego namysłu. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do publikowania w numerze naszego czasopisma, który poświęcony będzie szeroko rozumianej literaturze fantastycznej.

 

Redaktorami prowadzącymi są: dr Łukasz Kucharczyk i lic. Piotr Góral.

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2022 roku.

 

Proponujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 1. Historia literatury fantastycznej
 2. Współczesne gry z tradycją literatury fantastycznej
 3. Mainstream a literatura fantastyczna
 4. Nie tylko Lem i Sapkowski – inni, mniej popularni twórcy literatury fantasy
 5. Groza i gotycyzm w fantastyce
 6. Realizm magiczny
 7. Literatura fantastyczna a sztuki plastyczne
 8. Literatura fantastyczna wobec ekranizacji i egranizacji
 9. Literatura fantastyczna a komiks
 10. Cielesność w literaturze fantastycznej
 11. Religijność w literaturze fantastycznej
 12. Krytyka literacka fantastyki
 13. Utopie, dystopie i allotopie
 14. Postapokaliptyczność
 15. Teoria literatury fantastycznej

„Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 20 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.

Na teksty czekamy do 30 czerwca 2022 roku, a wcześniej, do 30 marca 2021 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretarza redakcji – niżej podpisanego dra Łukasza Kucharczyka:

l.kucharczyk@uksw.edu.pl

 

dr Łukasz Kucharczyk

lic. Piotr Góral

 

Czytaj więcej

Odyseusze literatury

2022-01-29

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia numeru tematycznego 2/2020 „Colloquiów Litterariów” zatytułowanego:

 

Odyseusze literatury

 

Redaktorami prowadzącymi są: dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda i dr hab. Joanna Zajkowska.

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2022 roku.

 

Iliada i Odyseja Homera otwierające literaturę europejską wywierały i wciąż wywierają ogromny wpływ na kulturę, w tym na literaturę. Wśród wielu bohaterów tych dwóch eposów wyjątkowy jest Odyseusz, który stał się dla literatury czasów późniejszych figurą podróżnika, a jego peregrynacje stanowią egzystencjalne wyzwanie. Bogactwo osobowości Odyseusza i różnorodność wątków towarzyszących jego zmaganiom stały się inspiracją dla wielu twórców w starożytności i w następnych stuleciach. W tej perspektywie chcemy zaproponować Państwu refleksję nad tematem podróży na przestrzeni wieków i epok.

Sugerujemy rozważenie następujących zagadnień obecnych w literaturze:

 1. Wędrówka Odyseusza w eposie Homera;
 2. Recepcja wątku Odyseusza w literaturze różnych epok;
 3. Życie człowieka jako wędrówka, tułaczka, pielgrzymka;
 4. Artysta w podróży – zapiski i wspomnienia podróżujących artystów i literatów dawnych i współczesnych;
 5. Podróżnicy w literaturze;
 6. Podróż i podróżopisarstwo w literaturze dawnej i współczesnej: itinerarium, podróż, diariusz, dziennik podróży, list, reportaż;
 7. Turystyka i egzystencja – człowiek podróżujący, człowiek w podróży;
 8. Peregrynacje i pielgrzymki, wojaże, podróże po wiedzę, podróże dla przyjemności;
 9. Podróż – jako spotkanie z Innym: egzotyka, odmienność kulturowa i obyczajowa;
 10. Utwory literackie oparte na motywie podróży;
 11. Podróż w czasie i przestrzeni – fantastyczne realizacje motywu.

 

„Colloquia Litteraria” są czasopismem naukowym, półrocznikiem literaturoznawczym, związanym z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW. Ukazują się od 2006 roku w formie numerów tematycznych poświęconych rozmaitym dziedzinom literaturoznawstwa oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym. Są indeksowane w: BazHum, CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, IC Journals Master List, PBN – Polskiej Bibliografii Naukowej. Periodyk otrzymał 20 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Dzięki dofinansowaniu z MNiSW (w ramach modułu „Działalność upowszechniająca naukę”) ukazało się pięć specjalnych numerów zawierających archiwalne artykuły z „CL” przetłumaczone na język angielski.

Na teksty czekamy do 30 czerwca 2022 roku, a wcześniej, do 30 marca 2021 roku, prosimy przesłać temat artykułu oraz jego formułę (ok. 1000 znaków) w wersji roboczej.

Informacje o wymogach edytorskich oraz elementach dodatkowych w przypadku zgłaszanych artykułów do „Colloquiów Litterariów” można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.czasopisma.uksw.edu.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretarza redakcji – dra Łukasza Kucharczyka:

l.kucharczyk@uksw.edu.pl

 

dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

dr hab. Joanna Zajkowska

 

Czytaj więcej

Call for papers

2021-07-06

Dear Sirs and Madams,

we invite you to contribute to the 2/2021 thematic issue of "Colloquia Litteraria" entitled:

 

Faith and Creativity - The Legacy of Laski.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP