Historyk literatury i jego przyszłość. (Auto)refleksje

Magdalena Partyka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2016.2.2

Abstrakt


The article shows the situation of literary historians, their social role and tasks in the contemporary literary theory. The author presents opinions on the discipline expressed by such experienced researchers as Kazimierz Wyka, Teresa Kostkiewiczowa, Włodzimierz Bolecki, and she askes how the students of literary studies perceive the history of literature. She writes about difficulties, dilemmas and quandaries associated with the work of contemporary literature researchers who are interested in old literature. She shows some examples of studies where historical imagery has become a foundation for the creation of numerous associations combining antiquity and modernity, where it allowed to see the polar character of references and follow-ups, as well as to describe the variability of creative endeavors and realisations in literature, and finally to reveal moments of coexistence of dichotomous phenomena. The author presents the dramaturgy of work of literary historians’ who are entangled in multilevel determinants of the historical world, which they investigate, and the present one, which they experience.

Słowa kluczowe


historia literatury; teoria literatury

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kazimierz Wyka, o potrzebie historii literatury, Warszawa 1969.

Maria Janion, Jak możliwa jest historia literatury, w: tejże, humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa 1974.

Tomasz Burek, Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna [1979], w: tegoż, Żadnych marzeń. Szkice, Warszawa 1989.

Henryk Markiewicz, Dylematy historyka literatury, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4.

Teresa Walas, czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków 1993.

Włodzimierz Bolecki, czym stała się dziś historia literatury, w: tegoż, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice, Kraków 1999.

Edward Balcerzan, Granice literatury, granice historii, granice granic, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. zjazd Polonistów, Kraków. 22–25 września 2004, zespół red. Małgorzata Czermińska i in., Kraków 2005.

Teresa Kostkiewiczowa, historia literatury w przebudowie, „Teksty Drugie” 2005, nr 1–2.

Włodzimierz Bolecki, Pytania o przedmiot literaturoznawstwa, „Teksty Drugie” 2005, nr 1–2.

Ryszard Nycz, o przedmiocie studiów literackich – dziś, „Teksty Drugie” 2005, nr 1–2.

Marian Kisiel, Współczesność: tekst umykający, w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, pod red. Adama Dziadka, Krzysztofa Kłosińskiego, Filipa Mazurkiewicza, Katowice 2013.

Hans-Georg Gadamer, rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wybrał, opracował i wstępem poprzedził Krzysztof Michalski, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Krzysztof Michalski, Warszawa 2000.

Teresa Kostkiewiczowa, Klasycyzm – dzieje koncepcji i badań w polskiej nauce o literaturze, w: Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, red. nauk. Katarzyna Meller, Warszawa 2010.

Bogumiła Kaniewska, Śladami Tristrama Shandy, Poznań 2000.

Józef Tomasz Pokrzywniak, O problemach z rozumieniem tekstów dawnej literatury polskiej, w: Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku, red. nauk. Elżbieta Wichrowska, Warszawa 2012.

Mirosław Strzyżewski, Dzieła literackie zygmunta Krasińskiego. Nowe wydanie krytyczne (założenia ogólne – metodyka pracy – cel edycji), „Sztuka Edycji” 2012, nr 2.

Jerzy Stempowski, o współczesnej formacji humanistycznej, w: tegoż, Klimat życia i klimat literatury. 1948–1967, wybór i oprac. Jerzy Timoszewicz, Warszawa 2001.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.