Tom 28 Nr 1 (2020)


Opublikowane: 2020-10-11

ARTYKUŁ WSTĘPNY

***

Bernadetta Kuczera-Chachulska   

WstępPRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA

"UKIERUNKOWANIE NA WARTOŚCI"

Teresa Kostkiewiczowa   

OSOBISTA MISJA WARSZAWSKA

Małgorzata Łukaszuk   

***

Elżbieta Janus   

LEŚNI LUDZIE

Piotr Mitzner   

NORWID W COLLOQUIACH

Tomasz Korpysz   
***

Magdalena Bober-Jankowska   


***

Maciej Koszewski   


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP