Tom 30 Nr 1-2 (2021)

Jubileusze literackie/Dziedzictwo lasek

Redakcja
ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz. (redaktor naczelny); dr hab. Dominika Budzanowska-
-Weglenda, prof. ucz. (zastępca redaktora naczelnego); dr Łukasz Kucharczyk (sekretarz
redakcji); dr hab. Raoul Bruni, prof. ucz.; dr hab. Dorota Kielak; prof. ucz., dr Mateusz
Kowalski; prof. dr hab. Wojciech Kudyba; dr hab. Paweł Stangret; prof. ucz., dr hab. Anna
Szczepan-Wojnarska; prof. ucz., dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz.

CL30-31

Opublikowane: 2022-08-23

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP