Vol 18, Nr 1 (2015)

Spis treści

ARTYKUŁ WSTĘPNY

MAGNIFICAT PDF
BERNADETTA KUCZERA-CHACHULSKA 5-7

SZKICE - ROZPRAWY - INTERPRETACJE

MAGNIFICAT W NAUCZANIU ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PDF
O. JACEK SALIJ OP 9-17
BIBLIJNY KONTEKST HYMNU MAGNIFICAT PDF
KRZYSZTOF BARDSKI 19-28
MAGNIFICAT W IKONOGRAFII PDF
BP MICHAŁ JANOCHA 29-37
MAGNIFICAT W WYBRANYCH PRZYKŁADACH MUZYCZNYCH PDF
MICHAŁ SŁAWECKI 33-51
TRADYCJE APOKRYFICZNE W POEZJACH BOŻONARODZENIOWYCH KASPRA MIASKOWSKIEGO PDF
PATRYCJA GŁUSZAK 53-80

PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA

MODLITWA MISTRZA PDF
PIOTR MITZNER, MICHAŁ KLINGER 81-87

OKNO LIRYCZNE

WIERSZE LIRYCZNE W UKŁADZIE WŁASNYM POETY (JÓZEF CZECHOWICZ) PDF
MAŁGORZATA ŁUKASZUK 89-96