Can Europe be saved?

Rocco Buttiglione

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2014.18.1.01

Abstrakt


Rocco Buttiglione w eseju Czy Europa może być zbawiona? prezentuje Unię Europejską jako piękny zamek z antycznymi malowidłami, ale… bez dachu. Obraz ten oddaje sytuację UE, która powołała wiele wspólnych instytucji i polityk, ale wciąż nie stworzyła unii politycznej, będącej warunkiem ich prawidłowego funkcjonowania. Autor ukazuje, m.in. poprzez odwołanie do przykładu Unii Walutowej czy Wspólnej Polityki Obronnej, że pytanie o chrześcijańskie korzenie Europy nie jest pytaniem abstrakcyjnym i wprost wiąże się z możliwościami powołania unii politycznej. Broni tezy, iż możliwość odrodzenia projektu integracji europejskiej zależy od tego kim jesteśmy i jak siebie pojmujemy; ostatecznie zależy od naszej gotowości traktowania innych jako naszych braci, co jest niemożliwe bez chrześcijańskiej inspiracji.


Słowa kluczowe


Europe, integration, Christian democracy, crisis

Pełny tekst:

PDF