Opublikowane: 2023-12-29

Czy prawa człowieka rzeczywiście nas chronią? Ewolucja koncepcji praw człowieka pod wpływem prac Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka

Max Silva Abbott
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
Dział: Temat numeru
https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.10

Abstrakt

Artykuł analizuje rosnący wpływ prawa międzynarodowego dotyczącego praw człowieka, koncentrując się na systemie międzyamerykańskim. Autor argumentuje, że prawa człowieka osiągnęły status pokrewny „religii świeckiej”. Krytykując brak rozliczalności organów wydających traktaty uznane na arenie międzynarodowej, tekst analizuje specyficzne cechy Międzyamerykańskiego Prawa Człowieka, takie jak autonomiczna interpretacja traktatów i kontrola doktryny konwencjonalności. Poddano analizie koncepcję „minimalnego standardu” budzącą obawy co do nieomylności organów interpretujących zapisy traktatowe. Omówiono istnienie równoległych porządków prawnych oraz relacje między ramami krajowymi i międzynarodowymi, odsłaniając potencjalne wyzwania i „kompleks nieomylności” wśród obrońców praw człowieka.

Słowa kluczowe:

prawa człowieka, Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Zasady cytowania

Abbott, M. S. (2023). Czy prawa człowieka rzeczywiście nas chronią? Ewolucja koncepcji praw człowieka pod wpływem prac Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (27), 177–200. https://doi.org/10.21697/CSP.2023.27.1.10

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.