Data publikacji : 2017-05-13

Kryzys migracyjny w Europie? Krytyczny głos w debacie na temat migracji

José-Luis BazánDział: Artykuły

Abstrakt

Celem artykułu jest poddanie krytycznej refleksji niektórych opinii na temat obecnego kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej. Uwzględniono kwestię składu demograficznego oraz ewentualnego wpływu na społeczeństwa przyjmujące, tła kulturowego przybyszów i zaobserwowanych trudności w ich społecznej integracji, zwłaszcza gdy ich kultura stoi w sprzeczności z kulturowym etosem i tradycjami społeczeństw przyjmujących. Kryzys ten nie powinien być zakwalifikowany jako wyłącznie europejski, a inne kraje powinny również wziąć za niego odpowiedzialność. Czynnik religijny jest równie ważnym elementem analizy, szczególnie jeśli chodzi o prześladowanych chrześcijan przebywających w obozach dla uchodźców oraz ośrodkach detencyjnych i ośrodkach przyjmujących uchodźców w Europie. Wreszcie
omówiona została kwestia debaty na temat europejskiej tożsamości i wartości, której początek dał kontrast kulturowy pomiędzy krajami tranzytowymi oraz docelowym a przybyszami.

Słowa kluczowe

imigracja ; imigranci ; kryzys uchodźczy ; integracja ; mniejszości religijne ; wielokulturowość ; tożsamość europejska


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Bazán, J.-L. (2017). Kryzys migracyjny w Europie? Krytyczny głos w debacie na temat migracji. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (20), 15 - 40. https://doi.org/10.21697/csp.2016.20.1.02


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie