Nr 20 (2016)

Kryzys migracyjny. Wyzwanie dla Europy. Wyzwanie dla chrześcijan.

Spis treści

Artykuły

Od redakcji PDF
Jan Grosfeld 3 - 4
Wielkie migracje a przyszłość Europy PDF
Chantal Delsol 9 - 14
Kryzys migracyjny w Europie? Krytyczny głos w debacie na temat migracji PDF
José-Luis Bazán 15 - 40
Christian-Muslim co-operation in the secular age. Areas of collaboration. PDF
ks. Janusz Balicki 41 - 58
Polityczne konsekwencje kryzysu migracyjnego w Niemczech PDF
Mariusz Sulkowski 59 - 72
Polska debata o imigracji w perspektywie politologii religii PDF
Michał Gierycz 73 - 84
Obecność islamu jako wyzwanie dla chrześcijan Europy PDF
Jan Grosfeld 85 - 97
Postulaty legislacyjne Konferencji Episkopatu Polski a obowiązywanie prawa w sumieniu PDF
Konrad Dyda 101 - 117

Recenzje i omówienia

Czynić politykę możliwą... PDF
Sławomir Sowiński 121 - 129
Przyszłość demokracji. Encyklika Centesimus annus po 25 latach. PDF
Jakub Greloff 130 - 133
Oblicza pojednania. Faces of reconciliation. PDF
Joanna Kulska 134 - 139