Klucz do zrozumienia Europy Recenzja książki Michała Gierycza, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 616

ks. Piotr Burgoński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2017.21.1.09

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antoszewski A. (1996), System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, w: red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Studia z teorii polityki. Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Ciszek M. (2011), Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji. Studium bioetyczno-prawne, Dom Wydawniczy DUET, Toruń.

Pearlstein S. (2015), Here’s why poor people are poor, says a conservative black academic, “The Washington Post”, 4 September 2015, https://www.washingtonpost.com/opinions/heres-why-poor-people-are-poor-says-a-conservative-black-academic/2015/09/03/df8ff1fc-1ab4-11e5-93b7-5eddc056ad8a_story.html?utm_term=.ae08bf55a014 [18.03.2018].