Nr 21 (2017)

Wyzwania demokracji

Z dzisiejszej perspektywy ciężko uwierzyć, ze niecałe trzydzieści lat temu „na poważnie” prognozowano powszechny tryumf demokracji i związany z tym koniec historii. Nie chodzi przy tym jedynie o współczesny rozkwit autorytarnych struktur władzy w krajach, które – jak się zdawało – weszły na drogę demokratyzacji (vide Rosja, Turcja, Chiny). Coraz poważniejsze pytania budzi również, by tak rzec, demokratyczność państw demokratycznych. Czy można twierdzić, że państwo, które tworzy hybrydy ludzko-zwierzęce rzeczywiście opiera się o godność człowieka; że państwo, które nakazuje powtarzać referendum lub wybory, bo ich wynik odbiega od oczekiwania elit rzeczywiście uznaje suwerenność ludu; że państwo, które zakazuje publicznie mówić o tym, że aborcja jest zabiciem życia ludzkiego szanuje elementarną prawdę o rzeczywistości, a wreszcie wolność słowa i wolność sumienia… Oto, jakkolwiek to dla niektórych zaskakujące, kwestia poszanowania oczywistych standardów demokratycznych staje się potężnym wyzwaniem dla „dojrzałych” demokracji. Niniejszy numer szkicuje najistotniejsze wyzwania przed którymi staje dzisiaj koncepcja demokratycznego państwa prawa.

Spis treści

Artykuły

Od redakcji PDF
Michał Gierycz 3 - 4
Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość PDF
Josef Isensee 9 - 24
Where does the moral groundwork come from in today’s society? PDF
ks. Piotr Mazurkiewicz 25 - 35
Ratzinger, Habermas i Pera o racji publicznej i religii PDF
Peter J. Colosi 36 - 53
Nic się nie kończy, dopóki nie nastąpi koniec: o teologii, ładzie i władzy PDF
John Milbank 54 - 75
Koniunkcja demokracji i gospodarki? Perspektywa Centesimus annus PDF
Aniela Dylus 76 - 93
"Populizm” jako protest wobec nadmiernego uniwersalizmu i obrona zakorzenienia PDF
Chantal Delsol 94 - 103
Zagadnienie demokracji i totalitaryzmu w myśli Józefa kard. Ratzingera - Benedykta XVI PDF
Mariusz Sulkowski 107 - 122

Recenzje i omówienia

Pochwała ortodoksji. Recenzja książki Alaina Besançona Współczesne problemy religijne, Teologia polityczna, Warszawa 2017, ss.323 PDF
Michał Gierycz 125 - 129
Klucz do zrozumienia Europy Recenzja książki Michała Gierycza, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 616 PDF
ks. Piotr Burgoński 130 - 134
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Perspektywy dla świata wolnego od broni nuklearnej i integralnego rozbrojenia”. Watykan, 10–11.11.2017 PDF
Joanna Kulska 135 - 140
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Religijne uwarunkowania polityki/polityczne uwarunkowania religii” Łagów Lubuski 1–3.06.2017. PDF
Michał Gierycz 142 - 144
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii” Warszawa, 30.11.–1.12.2017 r PDF
Patrycja Rutkowska, Dominik Tylka 145 - 151