Znaczenie judeochrześcijańskich korzeni i świadectwa chrześcijan o korzeniach żydowskich dla integralnego zrozumienia przesłania biblijnego

Abp Henryk Muszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.01

Abstrakt


Punktem wyjścia artykułu są pierwotne napięcia pomiędzy wyznawcami judaizmu i chrześcijaństwa. Autor na ich tle ukazuje historyczny przełom we wzajemnych relacjach judeochrześcijańskich, który nastąpił po Soborze Watykańskim II. Umożliwił on wkroczenie judaizmu i chrześcijaństwa w drogę braterstwa i dialogu. W przekonaniu autora było to możliwe za sprawą wysiłków papieży (tj. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka) oraz wspólnych instytucji i organizacji chrześcijańsko-żydowskich. Autor podkreśla również, że relacje chrześcijańsko-żydowskie cechuje wzajemne poszanowanie przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości i wierności swojej tradycji religijnej i duchowej. Na zakończenie artykułu zostały przedstawione osobiste doświadczenia autora w dialogu chrześcijańsko-żydowskim.


Słowa kluczowe


judaizm, Sobór Watykański II, chrześcijaństwo, Żydzi, dialog, Nostra aetate

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Rabbi talk with Jesus. An Intermillenial interfaith exchange (2000) McGill-Qeen’s University Press.

Benedykt XVI (2010), Przemówienie w rzymskiej Synagodze Większej, ORP 3–4.

Benedykt XVI (2010), Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini.

Benedykt XVI (2009), Przemówienie w Instytucie Pamięci Yad Vashem, ORP 7–8.

Benedykt XVI (2007), Jezus z Nazaretu cz. 1, Kraków.

Bergoglio J., Skórka A. (red.) (2013), W niebie i na ziemi, Kraków.

Boniecki A., (2007), Żydowski kardynał, Tygodnik Powszechny 33/2007, (18.08.2007),

http://www.dialog.org/dialog_pl/lustiger.html

Czajkowski M. (2016), Czy Żydzi mają diabła za ojca?, Warszawa.

Czajkowski M. (2013), Nowy Testament a judaizm, Wrocław.

Franciszek, List do Eugenio Scalfariego z 11.09.2013 r., w: Białek B., Borto P. (2017), Co Kościół myśli o Żydach i judaizmie? Co Żydzi myślą o Kościele?, Kielce.

Franciszek (2015), Przemówienie do członków Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, 30.06.2015, w: Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne, nr 24.

Franciszek (2014), Przemówienie podczas spotkania z Naczelnymi Rabinami Izraela, 26.05.2014 r., ORP 6.

Gądecki S. (1991), Dzieci jednego Boga, Warszawa.

Grosfeld J. (2011), Od lęku do nadziei. Chrześcijanie, Żydzi, świat, Kraków.

Grosfeld J. (1999), Krzyż i gwiazda Dawida, Warszawa.

Grosfeld J. (1998), Wybranie przez duże „Ż”, w: Chrostowski W. (red.), Ja jestem Józef, brat wasz. Księga pamiątkowa ku czci abp. Henryka J. Muszyńskiego, Warszawa.

Jan Paweł II (1998), Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej bł. Teresy Benedykty od Krzyża, Rzym, 17.10.1998, http://www.benedykta.diecezja.gda.pl/content/homiliajana-pawla-ii-podczas-mszy-sw-kanonizacyjnej.pdf [dostęp dnia: 10.05.2018].

Jan Paweł II (1987), Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Edyty Stein, Kolonia,

05.1987, w: Ptasznik P. (red.) (2008), Dzieła zebrane, t. XI, Kraków.

Klinkowski J. (2011), Narodziny chrześcijaństwa w judaizmie, Communio 3.

Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem (2015), Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne (Rz 15,29). Refleksja o kwestiach teologicznych odnoszących się do relacji katolicko-żydowskich z okazji 50. rocznicy «Nostra aetate» (artykuł 4), 10.12.2015 r.

Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem (1998), Pamiętajmy! Refleksja na temat Szoah, 16.03.1998 r.

Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem (1985), Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i w katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień, 24.06.1985 r.

Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem (1974), Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji soborowej „Nostra aetate”,

12.1974 r.

Muszyński H. J. (2015), Początek wspólnej drogi, Gniezno–Pelplin.

Muszyński H. J. (2002), Spotkanie, w: Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze, Poznań 2002.

Montusiewicz L. (2005), Sługa Mesjasza, Lublin.

Nawrócenie głównego rabina Rzymu, 23.05.2016, https://milujciesie.org.pl/nawrocenieglownego-rabina-rzymu.html [dostęp dnia: 2.05.2018].

Papieska Komisja Biblijna (2002), Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, nr 22, Kielce.

Podeszwa P., Szczerbiński W. (red.) (2016), Co katolik powinien wiedzieć o judaizmie, Poznań.

Ratzinger J. (2004), Wielość religii i jedno Przymierze, W Drodze, Poznań.

Sherwin B. L. (2013), A wy za kogo mnie uważacie? Żydowska odpowiedź na pytanie Jezusa, Znak nr 701.

Sherwin B. L. (2005), We współpracy z Bogiem. Wiara, duchowość i etyka społeczna Żydów, Kraków.

Sherwin B. L. (2002), Jan Paweł II i dialog międzyreligijny.

Sherwin B. L. (2003), Abraham Joshua Heschel, Kraków.

Sherwin B. L. (1995), Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, Warszawa 1995.

Świat Biblii Romana Brandstaettera (1999), Ogólnopolska Interdyscyplinarna Sesja Naukowa 20–22.10.1999 w UAM w Poznaniu, Szczecin.

Teresa Renata od Ducha Świętego, s. (1987), Edyta Stein, filozof i karmelitanka, Paryż.

Zolli E. (1999), Przed świtem, Warszawa–Katowice.