Nr 22 (2018)

Między "civitas Dei" a "secular city". Numer dedykowany profesorowi Janowi Grosfeldowi

Spis treści

Artykuły

Od redakcji PDF
Redakcja CHSP 5-10
Znaczenie judeochrześcijańskich korzeni i świadectwa chrześcijan o korzeniach żydowskich dla integralnego zrozumienia przesłania biblijnego PDF
Abp Henryk Muszyński 17-37
O wyjątkowości Zagłady Żydów PDF
Stanisław Krajewski 38-45
Laickie „sakralizacje” prawa stanowionego PDF
o. Jacek Salij 49-56
Społeczeństwo obywatelskie w czasach kryzysu PDF
Marek Safjan 57-72
Grząskie podglebie kulturowe demokracji: Wokół teorii klasy rządzącej Gaetano Moski i „spiżowego prawa oligarchii” Roberta Michelsa PDF
Antoni Kamiński, Bartłomiej Kamiński 73-91
O antropologicznej zmianie w ujęciu praw podstawowych w Unii Europejskiej PDF
Michał Gierycz 92-117
Rząd Tadeusza Mazowieckiego wobec reformy wymiaru sprawiedliwości PDF
Antoni Dudek 118-128
Z troską o Kościele (ludowym) i o Polsce z nim związanej PDF
Aniela Dylus 131-140
O kategorii postępu w encyklice «Spe salvi» PDF
Ks. Piotr Mazurkiewicz 141-165
O potrzebie religii w ponowoczesnym świecie (refleksje socjologa) PDF
Maria Sroczyńska 166-175
Rozum polityczny a supozycje z teologii krzyża Josepha Ratzingera PDF
Ks. Janusz Węgrzecki 176-185
Czym jest teologia polityczna? PDF
Zbigniew Stawrowski 189-198
Nowoczesna tożsamość narodowa budowana na zeświecczonej tradycji religijnej (przypadek czeski) PDF
Radosław Zenderowski 199-210
Ideologia Państwa Islamskiego PDF
Mariusz Sulkowski 211-228
Aksamitny totalitaryzm, czyli zapomniana przestroga Jana Pawła II PDF
Grzegorz Górny 231-239
Gilbert Keith Chesterton jako prekursor Soboru Watykańskiego II PDF
Maciej Wąs 240-256

Recenzje i omówienia

Religia na obraz ludzki czy Boży? Recenzja książki Jana Grosfelda pt. Od lęku do nadziei. Chrześcijanie. Żydzi. Świat, WAM, Kraków 2011, ss. 248 PDF
Aleksander Bobko 259-262
Jana Grosfelda teologia dramatu Recenzja książki Jana Grosfelda pt. Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2016, ss. 256 PDF
Sławomir Sowiński 263-269