O potrzebie religii w ponowoczesnym świecie (refleksje socjologa)

Maria Sroczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.10

Abstrakt


Autorka, wychodząc od wskazania różnych ujęć i funkcji religii,
dowodzi, że współczesnego człowieka Zachodu nadal można uznać za homo religiosus, a religia nie traci na swoim znaczeniu w świecie późnej ponowoczesności.
Autorka, odwołując się do nauk socjologicznych, które poprzez stwarzanie nowych perspektyw badawczych, pozwalają na wyjaśnienie różnorodnych przemian religijności zachodzących we współczesnym świecie, ukazuje, że pomimo zachodzących przeobrażeń społecznych organizacji ludzkiego świata, religia wciąż ma szansę być istotną siłą społeczną i rozważa potencjalne „scenariusze przyszłości”.


Słowa kluczowe


religia; ponowoczesność; socjologia religii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.

Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wyd. Sic!, Warszawa.

Bronk A. (1996), Nauka wobec religii (teoretyczne podstawy nauk o religii), KUL, Lublin.

Casanova J. (2005), Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Chlewiński Z. (red.) (1982), Psychologia religii, Wyd. KUL, Lublin.

Durkheim E. (1990), Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Grabowska M. (2018), Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.

Grosfeld J. (2011), Od lęku do nadziei. Chrześcijanie, Żydzi, świat, Wyd. WAM, Kraków.

Grosfeld J. (1996), O pokusie zejścia z krzyża, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa.

Grotowska S. (1999), Religijność subiektywna. Studium socjologiczne na podstawie wywiadów narracyjnych, ZW Nomos, Kraków.

Huntington S. (1997), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wyd. Muza, Warszawa.

Kołakowski L. (1987), Jeśli Boga nie ma... O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, Aneks, Londyn.

Kołakowski L. (1984), O tak zwanym kryzysie chrześcijaństwa, w: Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Aneks, Londyn.

Luckmann Th. (1996), Niewidzialna religia, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Malinowski B. (1990), Mit, magia, religia, Dzieła, t. 7, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Mariański J. (2018), Kościół katolicki w Polsce w kontekście społecznym. Studium socjologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Mariański J. (2010), Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Mariański J. (2006), Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, ZW KUL, Lublin.

Mielicka H. (2000), Antropologia świąt i świętowania, Wyd. AŚ, Kielce.

Mikołejko Z. (2014), Religia bez właściwości, w: Chachulski T., Snopek J., Ślusarska M. (red.), Religijność w dobie popkultury, Wyd. UKSW, Warszawa.

Norris P., Inglehart R. (2006), Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Otto R. (1993), Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, Thesaurus Press, Wrocław.

Piwowarski W. (1996), Socjologia religii, KUL, Lublin.

Pollack D., Müller O., Pickel G. (eds.) (2012), The Social Significance of Religion in the Enlarged Europe: Secularization, Individualization and Pluralization, Ashgate, Farnham/Burlington.

Sloterdijk P. (2008), Otwarta jest tylko droga cywilizacyjna, „Dziennik” nr 3.

Sroczyńska M. A. (2013), Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne, Wyd. FALL, Kraków.

Tibi B. (1997), Fundamentalizm religijny, PIW, Warszawa.

The Age Gap in Religion Around the World, http://www.pewforum.org/2018/06/13/

the-age-gap-in-religion-around-the-world [dostęp:8.10.2018].

Tyrała R. (2014), Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary, ZW Nomos, Kraków.

Vattimo G. (2013), Wiek interpretacji [The Age of Interpretation], fragment, tłum. Olszewski T., w: „Przestrzenie Teorii” nr 20, Wyd. UAM, Poznań.

Wójtowicz A. (2004), Współczesna socjologia religii. Założenia, idee, programy, WSS-G, Tyczyn.

Zdybicka Z. J. (1978), Człowiek i religia: zarys filozofii religii, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.