Rozum polityczny a supozycje z teologii krzyża Josepha Ratzingera

Ks. Janusz Węgrzecki

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.11

Abstrakt


Autor podejmuje próbę wyprowadzenia supozycji zawartych w teologii krzyża J. Ratzingera dla rozumu politycznego. Podkreśla, że teologia krzyża stanowi klucz interpretacyjny dla wszelkiego typu działania człowieka, w tym także jego działania w obszarze polityki.


Słowa kluczowe


Ratzinger; Benedykt XVI; rozum; polityka; teologia krzyża

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ratzinger J. (2017), Opera omnia, t. IV: Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie – chrzest – naśladowanie, przekł. Biel R., Górecka M., (red.) Góźdź K., Górecka M., Lublin.

Ratzinger J. (2015a), Opera Omnia, t. VI/1: Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, przekł. Górecka M., Szymona W., (red.) Góźdź K., Górecka M., Lublin.

Ratzinger J. (2015b), Opera Omnia, t. VI/2: Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, przekł. Szymona W., (red.) Góźdź K., Górecka M., Lublin.

Ratzinger J. (2012a), Opera Omnia, t. XI: Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego, przekł. W. Szymona, (red.) Góźdź K., Górecka M., Lublin.

Ratzinger J. (2012b), Opera Omnia, t. XII: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, przekł. Górecka M., Rodkiewicz M., współpraca

Kobienia J., Petruk D., (red.) Góźdź K., Górecka M., Lublin.