Data publikacji : 2020-05-11

The rights to freedom of expression and privacy in the Council of Europe’s instruments – a dynamic and precarious balancing act

Urška UmekDział: Recenzje i omówienia

Abstrakt

Artykuł pokazuje, w jaki sposób w instrumentach prawnych Rady Europy i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka następuje zrównoważenie pomiędzy prawem do wolności wypowiedzi i prawem do prywatności.

Słowa kluczowe

prawo do wolności wypowiedzi ; prawo do prywatności ; Rada Europy ; Europejski Trybunał Praw Człowieka


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Umek, U. (2020). The rights to freedom of expression and privacy in the Council of Europe’s instruments – a dynamic and precarious balancing act. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (24), 253-259. https://doi.org/10.21697/CSP.2020.24.1.14


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie