Data publikacji : 2021-08-27

Język w służbie walki ideologicznej i politycznej. Instrumentalizacja terminu islamofobia

Piotr ŚlusarczykDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł analizuje pojęcie „islamofobii” w dyskursie politycznym, społecz­nym i naukowym. Łączy w sobie wkład z dziedzin nauk politologii religii, pragma­tyki językowej i komunikacji społecznej, aby udowodnić, że termin „islamofobia” używany w różnych kontek­stach jest pozbawiony wartości poznawczej ze względu na jego dwuznaczność, nierównowagę semantyczną i charakter pejoratywny. Autor bada problem instytucjonalizacji terminu „islamofobia”.

W aspekcie praktyki międzynarodowej Autor wskazuje, że Organizacja Współpracy Islamskiej dąży do wzmocnienia egzekwowania zakazu „dyskredytowania islamu” na forum ONZ i Unii Europejskiej. Analizuje także wykorzystanie tego terminu przez autorytarny reżim R. Erdogana. Tłem refleksji są następujące kwestie aksjologiczne: wolność słowa, rozdział religii od państwa, prawo do krytykowania społecznych przejawów religijności oraz islamska doktryna społeczna.

Słowa kluczowe

islam, Islamofobia, manipulacja językowa, wolność słowa


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Ślusarczyk, P. (2021). Język w służbie walki ideologicznej i politycznej. Instrumentalizacja terminu islamofobia. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, (25). https://doi.org/10.21697/CSP.2021.25.1.05


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie