Kontakt

Adres

Redakcja Collectanea Theologica
Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Osoba do kontaktu

Waldemar Chrostowski
Ks. prof. dr hab.
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tel.: 605 826 517
Email: waldemarchrostowski@wp.pl

Wsparcie techniczne

Elżbieta Sobczak
Email: e.sobczak@uksw.edu.pl