Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

Członkowie zespołu redakcyjnego

ks. Czesław Parzyszek, Poland

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

ks. dr Rafał Bednarczyk, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

Rev. Dr Stefan Attard, University of Malta, Faculty of Theology

dr Barbara Strzałkowska, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, UKSW, Wydział Teologiczny, Poland

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP