Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW, Wydział Teologiczny, Polska

Członkowie zespołu redakcyjnego

  1. prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
  2. ks. dr Rafał Bednarczyk, UKSW, Wydział Teologiczny, Polska
  3. ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski, UKSW, Wydział Teologiczny, Polska
  4. Rev. Dr Stefan Attard, University of Malta, Faculty of Theology
  5. dr Barbara Strzałkowska, UKSW, Wydział Teologiczny, Polska
  6. ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, UKSW, Wydział Teologiczny, Polska