Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. dr hab. Bartosz Adamczewski, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

Członkowie zespołu redakcyjnego

ks. dr Stefan Attard, University of Malta, Faculty of Theology

ks. dr hab. Rafał Bednarczyk, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

ks. dr hab.Krzysztof Kietliński, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

ks. dr hab. Marian Kowalczyk, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

dr hab. Anna Kuśmirek, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

dr Paweł Szuppe, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP