Collectanea Theologica

Baner

OPIS CZASOPISMA
Collectanea Theologica jest kwartalnikiem teologów polskich. Na jego łamach są publikowane prace naukowe z zakresu teologii pozytywnej i teologii spekulatywnej. Ważną część stanowią biuletyny (biblijny, teologicznomoralny, misjologiczno-religioznawczy, socjologii religii i polonijny) poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom ze wskazanych dziedzin teologii. Na łamach czasopisma ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych oraz recenzje.

INDEKSOWANE W:

SCOPUS, ERIH+ ; BAZHUM ; IC Master Journal List; EBSCO

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/ct
ISSN (Print): 0137-6985 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...