Collectanea Theologica jest kwartalnikiem teologów polskich. Na jego łamach są publikowane prace naukowe z zakresu teologii pozytywnej i teologii spekulatywnej. Ważną część stanowią biuletyny (biblijny, teologicznomoralny, misjologiczno-religioznawczy, socjologii religii i polonijny) poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom ze wskazanych dziedzin teologii. Na łamach czasopisma ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych oraz recenzje.

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
0137-6985
DOI:
10.21697/CSP
  • BazHum
  • Scopus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • PHILOSOPHY
  • CULTURAL STUDIES
  • HISTORY
  • HUMANITIES
  • MULTIDISCIPLINARY
  • RELIGION
SNIP 0.045 ; 2018
CiteScore 0.02 ; 2018
SJR 0.100 ; 2018
MNISW 70 punktów; 2019
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP