Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

Szczegółowe wymagania merytoryczne i formalne dostępne są w sekcji "O czasopiśmie"
https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/about

Zapoznaj się z Przewodnikiem dla autorów

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.