Dofinansowanie CT ze środków budżetu Państwa

2023-06-13

Barwy 

Czasopismo "Collectanea Theologica" zostało dofinansowane ze środków budżetu Państwa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”. Kwota dofinansowania na lata 2022-23 wynosi 80 000 .

Finansowane w programie zadanie obejmuje: wprowadzanie danych dotyczących wydanych numerów czasopisma do bazy Biblioteki Narodowej, zamieszczenie publikowanych artykułów wraz z fachowymi metadanymi na międzynarodowej platformie naukowej Academia.edu, modernizację stosowanego oprogramowania platformy Open Journals System, tłumaczenie części publikowanych tekstów na język angielski oraz weryfikację i korektę edytorską artykułów i ich streszczeń.

Redakcja CT

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP