Data publikacji : 2023-05-24

Intertextuality and Its Different Facets in the Narrative Analysis of the Book of Esther and 3 Maccabees

Abstrakt

Choć pełna interpretacja księgi Estery nastręcza wielu trudności podczas analizy, jednym z kluczowych i dobrze rozpoznanych aspektów jest jej identyfikacja jako tekstu uzasadniającego żydowskie święto Purim. Ta rola księgi sprawiła również, że odegrała ona istotną rolę w kształtowaniu innych podobnych żydowskich pism, stworzonych w celu podtrzymania tradycji i celebracji określonych świąt wśród Żydów żyjących w diasporze. W niniejszym artykule przeanalizowane zostały podobieństwa pomiędzy księgą Estery a apokryficzną 3 Księgą Machabejską, która została spisana dla Żydów w Aleksandrii. Podczas gdy ten temat był już kilkukrotnie opisywany w literaturze, w niniejszym artykule nacisk położony został na analizę podobieństwa w narracji obu ksiąg. W tym celu zidentyfikowanych zostało pięć głównych elementów podobieństwa narracyjnego, jak również przedstawione zostały liczne dodatkowe fragmenty paralelne. Dyskusja nad rozmieszczeniem tych fragmentów w różnych wersjach księgi Estery pozwala dodatkowo wzmocnić argumenty na rzecz pochodzenia 3 Księgi Machabejskiej z dojrzałej wersji tekstu Księgi Estery.

Słowa kluczowe:

Księga Estery, 3 Księga Machabejska, intertekstualność, wspólna opowieść prototypicznaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Trojanowska, M. (2023). Intertextuality and Its Different Facets in the Narrative Analysis of the Book of Esther and 3 Maccabees. Collectanea Theologica, 93(2), 37–55. https://doi.org/10.21697/ct.2023.93.2.02

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP