Data publikacji : 2023-03-13

The Intricate Relationship Between Targum Jonathan and the New Testament Exemplified by “Targumic” Statements in Acts 13:21–22 and James 5:7–8

Eveline van Staalduine-Sulman

https://orcid.org/0000-0002-3300-1574

Abstrakt

Istnieją podobieństwa pomiędzy sposobem, w jaki Targum Jonatana wyjaśnia hebrajski tekst Biblii, a sposobem, w jaki autorzy Nowego Testamentu używają tych samych tekstów. Trudno jest jednak zidentyfikować dokładną relację pomiędzy Targumem Jonatana a Nowym Testamentem. W niniejszym artykule analizowane są dwa przykłady „targumicznych” przekładów w Nowym Testamencie: Dz 13,21–22 i Jk 5,7–8. Na podstawie badań możemy stwierdzić, że (1) trudno znaleźć identyczną formę egzegezy, choć jest kilka podobnych przypadków i paralel; (2) musimy dołożyć wszelkich starań, by opisać podobne przypadki jak najdokładniej, gdyż w tych przypadkach są zarówno podobieństwa, jak i różnice; (3) nie ma żadnej bezpośredniej relacji pomiędzy Targumem Jonatana a Nowym Testamentem; ale (4) mogą być one ostrożnie używane jako środek do ich lepszego wzajemnego zrozumienia, a także (5) do lepszego rozumienia, jak żydowscy autorzy – a włączam tu także nowotestamentalnych żydowskich naśladowców Jezusa – czytali i rozumieli ich Pisma.

Słowa kluczowe:

Targum Jonatana, targumy, Dzieje Apostolskie, List Jakuba, egzegeza żydowskaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

van Staalduine-Sulman, E. (2023). The Intricate Relationship Between Targum Jonathan and the New Testament Exemplified by “Targumic” Statements in Acts 13:21–22 and James 5:7–8. Collectanea Theologica, 93(1), 103–113. https://doi.org/10.21697/ct.2023.93.1.05

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP